Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se recomandă sprijinirea în mod coordonat la nivelul UE a acţiunilor educative în familie

Camera Deputaţilor recomandă coroborarea Strategiei Uniunii Europene pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor cu strategiile şi normele europene privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, acţiune în care parlamentele naţionale şi-ar putea aduce contribuţia în dezvoltarea unor cadre legislative naţionale armonizate.