Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Noutăți privind verificarea şi recepţia documentelor planurilor parcelare

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a fost modificat și completat de Ordinul nr. 13/2023.

Verificarea şi recepţia documentelor planurilor parcelare se realizează de către comisia formată din cel puţin un specialist cadastru şi unul de carte funciară, desemnată prin decizie de către directorul OCPI.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Noutăţi cu privire la eliberarea actelor de stare civilă!

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 26/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 840/2022.

Începând cu data de 24 septembrie 2023, exemplarul I al actelor de stare civilă se completează informatic şi se păstrează în exemplarul I al registrelor de stare civilă pe suport hârtie, iar exemplarul II se întocmeşte numai în format electronic, atât de către ofiţerii de stare civilă din ţară, cât şi de către cei de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 10 aprilie 2019, potrivit unui comunicat.

I. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire Craiova -varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6″.
2. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146”, judeţul Botoşani.

Categories
Administraţie publică centrală Agricultură şi silvicultură Articole Economie Protectia mediului

O nouă procedură de aprobare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă!

padure„Copacului drept nu-i e dat să aibă o viață foarte lungă în pădure”, spune proverbul. Dincolo de sensul metaforic al acestei cugetări, un arbore are șanse mici să ajungă secular dacă aparține uneia dintre speciile furnizoare de masă lemnoasă apreciată și – ca un alt factor potrivnic longevității sale – mai are și trunchiul drept. E numai bun de transformat în cherestea!

Odată ajuns în tărâmul codrilor, turistul sau iubitorul de natură fermecat de frumusețea locurilor nu mai vede copacii, din cauza pădurii. În schimb, negustorul de masă lemnoasă vede doar copacii… buni de valorificat. După tăiere, la vederea cioturilor, ne cam întristăm, deși lemnul, sub diferite forme, se găsește din belșug în fiecare casă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Fără drumuri pentru înscrierea la şcoală

Boy in business attire at desk with laptop computer

Guvernul lucrează la o bază de date comună care să cuprindă actele de care au nevoie elevii pentru înscrierea la studii.

“Vrem să constituim un dosar electronic pentru elevul care se duce, să nu mai trebuiască să umble… Știţi, în iunie, cum toţi tinerii îi vedem cu dosare cum umblă prin oraş pentru că se înscriu la facultate sau liceu, sper să poată merge acest document de la şcoală să poată fi trimis electronic ca să se înscrie”, a spus Vasile Dîncu, vicepremier.

În ultimii ani, statul a investit sume uriaşe în platformele online care au ca scop îmbunătăţirea gestiunii documentelor din administraţie, dar puţine sunt cu adevărat eficiente. Guvernul vrea să schimbe asta.

Categories
Articole Notari Profesii juridice

Noul regulament de aplicare a Legii notarilor publici (I)

NotariatUn proverb latinesc spune așa: “verba volant scripta manent” (vorbele zboară, scrisul rămâne). Ne place sau nu, trăim în perioada în care actele sunt la putere, oamenii au ajuns să nu se mai încreadă în vorba celui de lângă el până când nu văd totul scris negru pe alb.

Latinii au avut viziune și și-au dat seama de puterea unui act scris încă din acele timpuri. Și uite așa societatea a creat branșa notarilor publici cărora le-a acordat atribuții în a certifica în scris și a da valoare juridică acordului verbal.

Având în vedere că legea notarilor publici 36/1995 a fost modificată prin legea 77/2012 și republicată apoi în Monitorul Oficial nr. 72/04.02.2013, legiuitorul a considerat a fi necesară elaborarea regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici ca urmare a modificărilor și completărilor de până acum.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 479/01.08.2013 a fost publicat Ordinul ministrului justiției nr. 2333/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 , în vigoare din 1 august 2013.

Care sunt prevederile Regulamentului de aplicare a legii notarilor publici?

1. competența notarilor publici;

2. organizarea activității notarilor publici: dobândirea calității de notar public, numirea în funcție, asocierea și încetarea asocierii notarilor publici, înregistrarea sediului biroului notarial, eliberarea și retragerea licenței de funcționare, încetarea calității de notar public și suspendarea sa din funcție;

3. controlul activității notariale ;

4. procedura actelor notariale: redactarea înscrisurilor, autentificarea actelor, procedura succesorală, a divorțului, procedura apostilei și a supralegalizării actelor notariale ;

5. alte proceduri notariale: legalizarea semnăturilor și a sigiliilor, darea de dată certă înscrisurilor, certificarea unor fapte, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea și legalizarea traducerilor, legalizarea semnăturii interpretului și traducătorului autorizat, primirea în depozit, acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin, eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale, reconstituirea actelor original, procedura eliberării încheierii cu privire la verificarea evidențelor succesorale;

6. controlul judecătoresc al actelor și procedurilor notariale.

1. Competența notarilor publici

Pe teritoriul României ministrul justiției îi numește prin ordin în funcție pe notarii publici care își exercită atribuțiile stabilite prin legea 36/1995. În afara teritoriului României există reguli clare privind persoanele care pot desfășura activități notariale. Astfel, doar persoanele cu atribuții în acest sens din cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României și comandanții de nave și aeronave sub pavilion românesc, pot desfășura activități notariale.

Sunt situații în care în anumite comune sau orașe nu funcționează birouri notariale, astfel încât secretarii consiliilor locale pot legaliza copii de pe înscrisurile autentice prezentate de părți.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Actele aprobate în Guvern controlate înainte de publicare

sub-lupa

Pentru a nu mai apărea “neconcordanţe” între  actele normative aprobate în Guvern cu forma din Monitor, premierul Victor Ponta a solicitat Secretariatului General al Guvernului ca în fiecare joi, după şedinţa obişnuită a Guvernului, să verifice cu ministerele forma în care actele normative au fost aprobate în Guvern cu o zi înainte.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) organiza de regulă, în ziua de luni a fiecărei săptămâni, o şedinţă tehnică de pregătire a şedinţei de guvern, în care sunt stabilite actele normative care vor fi discutate în şedinţa săptămânală a Guvernului, programată de obicei pentru ziua de miercuri.

Astfel Guvernul a anunţat că a decis, prin ordonanţă de urgenţă, să aplice un impozit de 85% angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de conducere din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi din cadrul autorităţilor reorganizate prin înfiinţarea ASF, însă în Monitorul Oficial forma ordonanţei publicată arăta că se introduce, prin derogare de la Codul Fiscal, o cotă de impozit pe venit de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru “în consilii de administraţie şi consilii de conducere”, formă care permitea ca impozitul să fie aplicat nu doar la nivelul ASF, ci atât în toate companiile şi autorităţile de stat, cât şi în mediul privat.