Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Primele acte normative adoptate de Guvern în acest an!

Guvernul a adoptat primele sale acte normative din acest an.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a adoptat mai multe acte normative în ultima şedintă!

Guvernul României a adoptat mai multe acte normative în ultima şedintă printre care amintim:

Categories
Articole Fiscalitate

Procedura eşalonării la plată a fost adoptată. Ce condiţii trebuie să îndeplinească debitorii?

Având în vedere necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, precum şi necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de pandemie, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente s-a impus luare măsurii eşalonării la plată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței sale!

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței sale.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiecte de acte normative care vor fi discutate în şedinţă Guvernului de astăzi!

Pe lista şedinţei de Guvern de astăzi se regăsesc următoarele acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiecte de acte normative incluse pe agenda Guvernului astăzi!

Guvernul României a publicat lista actelor normative incluse pe agenda şedinţei de astăzi:

I.PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluţia nr. 272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale.

Categories
Articole Fiscalitate

Noutăţi privind domeniul insolvenţei!

În Monitorul Oficial nr. 600/2020 a fost publicată Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative.

Categories
Economie Ştiri

Noutăţi legislative în domeniul insolvenţei

În Monitorul Oficial nr. 600/2020 a fost publicată Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative.

Termenul de valoare prag a fost redefinită ca fiind cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea – prag este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai multe acte normative au fost modificate prin Ordonanţă de Urgenţă!

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate:

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE (Primă lectură)
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice (Primă lectură)

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îşi schimbă denumirea!

În Monitorul Oficial nr. 493/2020, a fost publicată Legea nr.77/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.