Tag-Archive for » acte normative «

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 9 august 2017:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi finanțarea activităţii de vaccinare a populației în România

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenției privind Aviația Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 Mai mult …

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 20 iulie 2017:

I.PROIECTE DE LEGI

1.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2016
2.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 Mai mult …

Actele normative cele mai importante adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 6 iulie 2017 sunt:

PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) adoptată la 7 iulie 1995 în cadrul conferinţei internaţionale care a avut loc la Londra

PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România Mai mult …

Comisia juridică a Camerei Deputaților a dat raport favorabil, cu majoritate de voturi, proiectului de lege prin care Guvernul este abilitat să emită, în perioada vacanței parlamentare, ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, adoptând și câteva amendamente.

Potrivit proiectului, Guvernul este abilitat să emită ordonanțe simple, în perioada menționată, pentru domenii precum cel al finanțelor publice și economiei, dezvoltare regională, administrație publică și fonduri europene, sănătate, cercetare, afaceri interne, turism, transporturi, agricultură și dezvoltare rurală, administrarea patrimoniului de stat, dar și prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 25 mai 2017 sunt:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
2. PROIECT DE LEGE privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Mai mult …

Măsurile autorităţilor privind solicitarea asigurării RCA la schimbarea certificatului de înmatriculare şi pentru simplificarea relaţiei cu cetăţenii fac parte dintr-un Proiect de ordin MAI pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere. Acesta se află, momentan, în dezbatere publică şi, pentru a se aplica, are nevoie doar de aprobarea ministrului afacerilor interne şi de publicarea în Monitorul Oficial.

În esenţă, propunerea de act normativ prevede următoarele schimbări legislative:

– Atunci când o persoană va avea nevoie de un nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării datelor înscrise în acesta, va fi necesară, în plus faţă de ceea ce se cere acum, dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. Măsura vine ca urmare a schimbării cadrului legal al asigurărilor RCA. Ea deja a fost stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016, dar trebuie reflectată şi în procedura efectivă de schimbare a talonului. Mai mult …

klaus-iohannis3

Într-o conferinţă de presă, susţinută la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a promulgat pachetul de legi privind achiziţiile publice.

Totodată, preşedintele a mai declarat că “apreciez în sens pozitiv faptul că Parlamentul a înţeles importanţa acestui pachet de acte normative şi a trecut prin toate procedurile în aproximativ jumătate de an ceea ce este o viteză notabilă pentru Parlamentul nostru“.

lc
Potrivit președintelui Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), Florin Jianu, turismul va fi neglijat de noul Guvern, ţinând cont de faptul că nu se mai regăseşte în numele niciunui minister, chiar dacă s-au luat cele mai bune măsuri pentru dezvoltarea acestui domeniu.

Pe parcursul anului 2015, turismul a beneficiat de mai multe acte şi proiecte normative, printre care:
– contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice, care a primit şi avizul ANPC;
– voucherele de vacanţă (legea şi normele de aplicare);
– proiectul privind Legea Turismului (actulmente fiind în dezbatere cu asociaţiile/federaţiile patronale din turism),
– reducerea TVA la 9% pentru industria turismului la serviciile de alimentaţie publică.

Pe lângă aceasta, au fost lansate Consiliul Consultativ în Turism, aflat în subordinea ministrului Economiei, Comerţului şi Turismului, şi proiectul privind impozitul specific, depus în Parlament.

lc
Începând cu 30 octombrie 2013, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, însă cele mai importante prevederi, din perspectiva mediului de afaceri, vor intra în aplicare abia la 1 mai 2016.

Modificările care țin de domeniul vamal vor fi incluse într-un pachet legislativ constând din Codul Vamal al Uniunii, precum și alte două acte normative. În acest sens Codul vamal al Uniunii va fi completat, la nivel tehnic, de un Act delegat, iar la nivel de norme de aplicare, de un Act de punere în aplicare, publicarea actelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fiind preconizată spre finalul acestui an.

În timp ce în noul Cod fiscal, respectiv, în Titlurile VII si VIII, este păstrată și utilizată și definită în continuare noțiunea de proceduri sau regimuri vamale suspensive, începând cu 1 mai 2016 această noțiune va dispărea, nemaifiind preluată de Codul Vamal al Uniunii. Deasemnea regimurile vamale suspensive vor fi înlocuite de regimurile vamale speciale, dar care vor avea o altă sferă de cuprindere.

revista carte

Legea nr. 139/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 412 din data de 11 iunie 2015.

Astfel, actul normativ stabileşte înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România (AŞJR), ca for naţional, de consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţelor juridice.

Atribuţiile principale ale AŞJR sunt:
– promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţelor juridice şi a învăţământului superior juridic sub toate formele, acţiunile şi metodele directe şi indirecte;
– propune iniţierea, elaborarea şi îmbunătăţirea unor proiecte de acte normative, evaluări, puncte de vedere şi opinii juridice;
– evaluarea asupra fenomenelor juridice şi realizarea unor studii de impact privind aplicarea actelor normative;
– alte atribuţii stabilite prin statutul propriu sau prin hotărârea adunării generale.

AŞJR se organizează și funcționează potrivit prevederilor legii și statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor.