Categories
Organizare judiciară

Proiecte de acte normative discutate de Guvern în ultima ședință!

Guvernul a discutat în ședința de ieri mai multe proiecte de acte normative:

Categories
Organizare judiciară

Proiecte de acte normative discutate de Guvern în ședința de ieri!

Guvernul a discutat în ședința de ieri mai multe proiecte de acte normative:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acte normative discutate de Guvern în ședința de astăzi

Guvernul României va discuta în ședința de astăzi următoarele proiecte de acte normative:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acte normative discutate astăzi de Guvern!

Guvernul a publicat actele normative incluse pe lista ședinței de care va avea loc astăzi:

Categories
Organizare judiciară

Proiecte de acte normative discutate de Guvern!

Guvernul a discutat în ședința de ieri mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti, la 23 martie 2023

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.I alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi in situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de reglementare a importurilor de produse agricole din Ucraina sau Republica Moldova (PRIMĂ LECTURĂ)
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru bunurile proprietate publică a statului precum și pentru administrarea eficientă a proprietăților statului (PRIMĂ LECTURĂ)


III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului ,,Copii protejaţi, România sigură” 2023-2027 (PRIMĂ LECTURĂ)
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, instituţie aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestora în cartea funciară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Lista actelor normative discute de Guvern în ședința de ieri

Guvernul a discutat și aprobat mai multe acte normative în ultima ședință:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Modificări ale unor acte normative emise de Banca Naţională a României

Ordinul nr. 7/2023 prevede modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiecte de acte normative aflate pe lista ședinței Guvernului

Pe lista ședinței Guvernului de ieri s-au aflat următoarele proiecte de acte normative:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern

În ultima sa ședință Executivul a adoptat mai multe proiecte de acte normative:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acte normative discutate în ședința Guvernului de astăzi!

Guvernul a publicat lista actelor normative pe care le va discuta în ședința de astăzi:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului