Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate la ultima şedinţă

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate la ultima şedinţă.

Mai jos le enumerăm pe cele mai importante:

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ultimele proiecte de acte normative aflate pe agenda Guvernului

Mai jos prezentăm ultimele acte normative aflate pe agenda Guvernului:

I. PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Ultimele acte normative discutate de Guvern!

Mai multe acte normative au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai multe acte normative au fost adoptate de Guvern

Guvernul a publicat lista actelor normative care au fost adoptate în şedinţa de ieri:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Achiziţie autospeciale de supraveghere cu termoviziune”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a publicat lista actelor normative care vor fi discutate în şedinţa de astăzi

Guvernul a publicat lista actelor normative care vor fi discutate în şedinţa de astăzi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Achiziţie autospeciale de supraveghere cu termoviziune”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative adoptate de Guvern

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa Guvernului României din data de 16 ianuarie 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

La nivelul MApN a fost adoptat Regulamentul pentru elaborarea proeictelor de acte normative

A fost aprobat Regulamentul privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern.

Categories
Organizare judiciară

Ultimele acte normative adoptate de Guvern

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate.

I. PROIECTE ANALIZATE ÎN PRIMĂ LECTURĂ
1. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 12 iunie 2019, potrivit unui comunicat

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 30 mai 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte.