Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței sale!

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței sale.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiecte de acte normative care vor fi discutate în şedinţă Guvernului de astăzi!

Pe lista şedinţei de Guvern de astăzi se regăsesc următoarele acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiecte de acte normative incluse pe agenda Guvernului astăzi!

Guvernul României a publicat lista actelor normative incluse pe agenda şedinţei de astăzi:

I.PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluţia nr. 272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale.

Categories
Articole Fiscalitate

Noutăţi privind domeniul insolvenţei!

În Monitorul Oficial nr. 600/2020 a fost publicată Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative.

Categories
Economie Ştiri

Noutăţi legislative în domeniul insolvenţei

În Monitorul Oficial nr. 600/2020 a fost publicată Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative.

Termenul de valoare prag a fost redefinită ca fiind cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea – prag este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai multe acte normative au fost modificate prin Ordonanţă de Urgenţă!

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate:

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE (Primă lectură)
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice (Primă lectură)

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îşi schimbă denumirea!

În Monitorul Oficial nr. 493/2020, a fost publicată Legea nr.77/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative discutate de Guvern!

Guvernul României a discutat mai multe acte normative în şedinţa de ieri:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017
2. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate la ultima şedinţă

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate la ultima şedinţă.

Mai jos le enumerăm pe cele mai importante:

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ultimele proiecte de acte normative aflate pe agenda Guvernului

Mai jos prezentăm ultimele acte normative aflate pe agenda Guvernului:

I. PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012.