Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Se poate achita jumătate din minimul amenzii şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevede expres această posibilitate?

În practica judiciară s-a pus problema dacă sancţiunile contravenţionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenţei sunt aplicabile dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018, privind faptul că se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a adoptat mai multe acte normative în ultima sa şedinţă:

I.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Categories
Protecţie socială Ştiri

Proiect privind Programul național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi a metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a luat act de mai multe acte normative!

Guvernul a luat act de mai multe acte normative printre care enunţăm:

PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARSCoV- 2
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative – iniţiată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Categories
Organizare judiciară

Se doreşte înfiinţarea Punctului Naţional de Acces!

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare înfiinţării Punctului Naţional de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de act normativ prevede adoptarea Acordului de garanţie voluntară între Comisia Europeană și România

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 între Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Intervalul orar în care se poate desfăţura activitatea de agrement nautic va fi stabilit de către primării

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a luat act de Hotârârea pentru stabilirea drepturilor de diurnă

Guvernul României a discutat mai multe acte normative:

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
2. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor şi spaţii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG”.

Categories
Articole Fiscalitate

Vă reamintim că procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală a suferit modificări!

Vă reamintim că procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală a suferit unele modificări iar actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial încă de anul trecut.

În Monitorul Oficial nr. 945/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3008/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Categories
Organizare judiciară

Ultimele acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ultima şedinţă.