Tag-Archive for » act normativ «

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administraţia Prezidenţială.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de lege prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paştelui – devine zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Propunerea legislativă a fost iniţiată de un grup de 42 de senatori şi deputaţi din întreg spectrul politic şi a fost adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată. Deputaţii au adoptat-o cu 233 de voturi „pentru”, şapte voturi „împotriv㔺i 19 abţineri. Mai mult …

Vinerea Mare este zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevede o propunere legislativă pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusă la Senat.

Propunerea legislativă a fost iniţiată de un grup de 42 de senatori şi deputaţi din întreg spectrul politic, actul normativ aflându-se la Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

Vinerea Mare ar putea deveni zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, dacă propunerea legislativă va fi adoptată în cele două Camere ale Parlamentului şi promulgată de şeful statului. Mai mult …

Curtea Constituțională a României va discuta sesizarea referitoare la actul normativ de modificare și completare a Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, formulată de 50 de deputați aparținând grupurilor parlamentare.

Autorii excepției de neconstituționalitate acuză, în sesizare, încălcarea principiului bicameralismului în cazul adoptării actului normativ. Mai mult …

guvernÎn ultimul timp au fost adoptate mai multe ordonanţe care au atras atenţia publicului şi care au dus până la proteste. Pe lângă renumita O.U.G. nr. 13/2017, în Monitorul Oficial nr. 79/2017 a fost publicată O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta este considerată o ordonanţă foarte periculoasă pentru stabilitatea bugetului ţării pe următorii ani.

Care era situaţia înainte de această Ordonanţă?

Un ordonator de credite (ex. o primarie) are, în fiecare an, un buget de venituri şi de cheltuieli. Sumele aprobate, în buget, în zona de cheltuieli, reprezintă limitele maxime pe care le poate angaja o primărie în toate proiectele pe care le deruleaza într-un an. Mai mult …

ccGuvernul a stabilit pentru anul 2017 un contingent de 5.500 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România, respectiv cetăţeni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene sau cetățenii străini al căror acces liber pe piața muncii este stabilit prin acorduri și tratate încheiate de România cu alte state.

Numărul lucrătorilor străini nou-admiși pe piața muncii din România se stabilește anual, prin Hotărâre de Guvern.

Pentru anul 2017 se menține numărul stabilit pentru fiecare din ultimii trei ani, în condițiile în care, în primele 6 luni ale anului 2016, din cele 5.500 de avize de angajare/detașare aprobate au fost eliberate un număr de 1.146 de avize, din care 795 pentru lucrători permanenți, 277 pentru lucrători detașați și 74 pentru lucrători înalt calificați. Mai mult …

images-53Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a supus spre consultare publică Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social și desemnarea reprezentanților României în Comitetul Economic și Social European.

Guvernul României își propune ca prin prezentul act normativ să îmbunătățească atât procedurile de desemnare a membrilor în Consiliul Economic și Social cât și modalitatea de funcționare a principalelor structuri ale acestui organism cu rol consultativ:

1. Clarificarea scopului CES, în sensul includerii modificării structurii şi organizării Consiliului Economic şi Social astfel încât acesta să devină dintr-o structură tripartită de dialog social la nivel naţional, o structură de dialog civic, similară Comitetului Economic şi Social European.
2. Includerea unor principii clar determinate referitoare la procedura de desemnare a reprezentanților sindicatelor, patronatelor și organizațiilor societății civile în CES.
3. Detalierea procedurii de desemnare a reprezentanțior organizațiilor societății civile în CES.
4. Clarificarea procedurii de validare a noilor membri.
5. Revizuirea atribuțiilor Plenului, Biroului executiv, Comisiilor permanente și temporare, precum și ale Secretariatului tehnic.
6. Includerea unor prevederi clare referitoare la procedura de desemnare a reprezentanților sindicatelor, patronatelor și organizațiilor societății civile în CES.
7. Detalierea procedurii de desemnare a reprezentanților altor organizații ale societății civile în Comitetul Economic şi Social European.

Îmbunătățirea funcționării principalului organism cu rol consultativ prevăzut în Constituția României, va conduce la întărirea cadrului în care se realizează consultarea societății pe marginea actelor normative promovate de către Guvern și Parlament.

InsolventaDeși prin proiectul de lege aprobat de Camera Deputaților termenul Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a fost devansat la 31 octombrie 2016 de la data anunțată anterior, 31 decembrie 2016, la moment nu există cadrul administrativ și juridic imperios necesar în vederea implementării actului normativ.

Astfel, nicio măsură de implementare a Legii nu este în prezent finalizată:

Lipsa normelor de aplicare a Legii, astfel cum prevede art. 92 (2) din Lege. ANPC a finalizat elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii, acesta fiind supus consultării publice în luna martie a anului curent.

– Nu au fost constituite comisiile de insolvență la nivel central și teritorial cu atribuții de control si supraveghere în procedură.

Nu s-a publicat o listă a administratorilor procedurii şi lichidatorilor.

Prin urmare, procedura este imposibil de aplicat, în contextul absenței unor norme metodologice în vigoare care să stabilească regulile și procedurile aplicabile procedurii insolvenței persoanelor fizice, dar și al întârzierii pașilor de implementare stabiliți, fiind de așteptat să existe numeroase probleme în practică odată cu intrarea în vigoare a actului normativ.

turismMinisterul Apărării Naţionale a supus spre consultare publică proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Prin prezentul demers legislativ se urmăreşte revenirea la situaţia anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 293/2015, asigurându-se astfel plata drepturilor băneşti în cuantumurile iniţiale aşa cum au fost calculate potrivit art. 1 alin. (55) prevăzut la art. I pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015, respectiv prin raportare la solda funcţiei de bază.

De asemenea, prin prezentul act normativ se asigură majorarea soldei funcţiei de bază/salariului de bază pentru tot personalul din unităţile sanitare cu paturi din reţeaua proprie a Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi auxiliar sanitar din celelalte structuri medicale ale Ministerului Apărării Naţionale, altele decât cele cu paturi.

Totodată, prin adoptarea proiectului de lege, majorarea cu 25% pentru personalul din sistemul medical al Ministerului Apărării Naţionale se va regăsi doar în noul act normativ, reglementările din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, rămânând fără aplicabilitate sub acest aspect.

bani-lei5România riscă să fie sancţionată de Comisia Europeană din cauză că proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care este transpusă o directivă europeană privind creditele imobiliare nu are nici acum toate avizele necesare.

Cele cinci ministere care au sarcina de a aproba textul de act normativ nu s-au grăbit să-şi dea avizul pe varianta iniţiată de Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor. Potrivit proiectului bancherii vor fi obligaţi să găsească variante pentru reducerea ratelor celor care care nu-şi mai pot achita datoriile, pentru ca executarea silită să fie ultima soluţie. Textul prevede şi măsuri prin care băncilor li se interzice să crească povara datoriei prin comisioane şi dobânzi suplimentare, dar şi să vândă credite cu ratele plătite la zi.

 

crest.copilPotrivit Legii nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, de la 1 iulie 2016, părinţii vor putea beneficia numai de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, iar indemnizaţia lunară aferentă acestuia va avea doar o limită minimă.

Astfel, conform actului normativ, persoanele care, în ultimii doi ani de dinaintea naşterii copilului, au obţinut venituri impozabile timp de minimum 12 luni vor beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani. Totodată, spre deosebire de regulile din prezent, vor putea să solicite intrarea în concediu şi persoanele care câştigă bani din silvicultură şi piscicultură.

De asemenea, în ceea ce priveşte indemnizaţia lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani, însă aceasta va avea doar limită minimă, nu şi maximă, ca în momentul actual.