Categories
Organizare judiciară

Studenţii universităţilor care dispun de o platformă electronică adecvată pot susţine examenul de licenţă on-line

Pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgenţă, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, probele pentru examenul de licenţă se pot desfăşura şi on – line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.