Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Formularea unei cereri de recuzare şi efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii

Instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar în ceea ce
priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din
Codul de procedură civilă, în acest sens fiind sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ.Actul de procedură trimis prin email în ultima zi a termenului este socotit a fi făcut în termen chiar dacă se înregistrează după expirarea termenului!

Modalitatea de calculare a termenelor prevăzute de Codul de procedură penală a condus la interpretări diferite în practica judiciară, astfel potrivit ultimelor noutăţi legislative Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra acestei chestiuni de drept.

Categories
Articole Notari

Procedura citării părților în materia notarială

you-ve-been-servedÎn epigrama sa “Testament”, Virgil Petcu spunea :

„Nevesti-mii când n-oi mai fi,
Las tot ce am, plus cei doi fii.
Iar fiilor, la despărțire,
Le las … pe mă-sa moștenire!”

Și în viața de zi cu zi sunt frecvente cazurile în care copiii trebuie să dezbată succesiunea de pe urma unuia dintre părinți.

Primul pas este acela de a apela la ajutorul unui notar care va cita părțile și va îndeplini formalitățile necesare pentru deschiderea și dezbaterea succesiunii. Dacă părțile nu se înțeleg în fața notarului, atunci mai fac un pas către instanța de judecată care soluționează respectiva cauză.

Având în vedere societatea informațională în care trăim, legiuitorului i s-a părut util să clarifice modul în care notarul va cita părțile la dezbaterea succesiunii, identificând şi anumite cazuri particulare (de exemplu, persoana locuiește în străinătate sau nu are domiciliul cunoscut).

În acest sens a fost elaborată Hotărârea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 76 care se referă la metodologia privind citarea, notificarea și comunicarea actelor de procedură în materie notarială și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 531 din 22 august 2013, dată la care prevederile sale au intrat în vigoare.

Ce prevede metodologia adoptată?

Dacă moștenitorii defunctului sau reprezentanții acestora (de exemplu, persoane care au mandat special pentru a reprezenta partea) vin personal la notar cu documentele necesare și solicită dezbaterea succesiunii, notarul va proceda la îndeplinirea dorinței acestora făcând demersurile legale ce se impun.

Dacă din actele prezentate de cei prezenți rezultă, de exemplu, că mai sunt și alți moștenitori care nu au venit personal în fața notarului, acesta nu va putea lua o decizie vis-a-vis de succesiune. În acest caz, va dispune citarea moștenitorilor care nu s-au prezentat. Rețineți că după ce îi va cita potrivit dispozițiilor pe care le vom dezbate pe larg în continuare, moștenitorii respectivi pot să nu se prezinte în continuare în fața notarului.

Dacă au fost legal citați și totuşi nu se prezintă la dezbaterea succesiunii, notarul va putea face formalitățile ce se impun, pentru că prezența părților sau a moștenitorilor la biroul notarial nu este obligatorie, ceea ce legea impune este citarea legală a tuturor celor implicați.

Practic, legiuitorul a stabilit ca regulă citarea legală a tuturor părților, astfel încât acestea să nu poată invoca după un timp că nu au știut că s-a dezbătut succesiunea. Dovada citării acestora este o probă foarte importantă care atestă că au avut cunoștință de existența dezbaterii succesiunii, dar au refuzat să se prezinte.