Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Sancţiuni

Ce drepturi au persoanele conduse la secția de poliție? În ce situații poate fi legitimat un cetățean?

Să fii polițist nu-i ușor… După cum nu este prea plăcut nici să ai de-a face cu poliția, dacă ai încălcat legea! Pentru un polițist ce desfășoară „muncă de stradă”, interacțiunile cu tot soiul de indivizi recalcitranți, necooperanți sunt ceva aproape firesc. Însă modul de intervenție al polițistului actual trebuie să fie complet diferit de practicile abuzive de odinioară, când ploua (uneori torențial) cu bastoane de cauciuc, peste vinovați și peste nevinovați. Niciun polițist din ziua de azi nu-și dorește să fie asemuit milițienilor de pe vremuri, așa că situațiile conflictuale trebuie gestionate prudent, cu tact, fiind evitată orice purtare abuzivă. Polițiști și cetățeni, cu toții trebuie să respecte legea!

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Absolvenţii pot primi indemnizaţie de şomaj!

Absolvenţii în vârstă de minimum 16 ani ai instituţiilor de învăţământ, care îşi caută de lucru prin Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă (AMOFM) pot primi indemnizaţie de şomaj timp de 6 luni, dacă se înregistrează la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă, informează AMOFM.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cazuri în care trebuie să vă schimbaţi actul de identitate chiar dacă acesta este valabil!

În cazul în care îi expiră valabilitatea actului de identitate, persoana în cauză trebuie să se prezinte la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Însă există și situații în care cetățenii sunt obligați să-și schimbe actul de identitate chiar dacă acesta se află în perioada de valabilitate.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Actul de identitate al persoanelor care împlinesc 14 ani ar putea fi subvenţionat de către stat

Recent, s-a propus ca actul de identitate al persoanelor care împlinesc 14 ani să fie subvenţionat de către stat.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată, a fost depusă la Senat de către deputatul liberal Florin Roman. Iniţiativa legislativă se referă la subvenţionarea de către stat a costurilor aferente producerii şi eliberării actului de identitate persoanei care a împlinit vârsta de 14 ani, se arată în expunerea de motive.

Categories
Articole Social

De la 1 februarie 2017 studenții beneficiază de gratuitate la transportul feroviar

bilet tren
Experiența  unei călătorii cu trenul se poate transforma în unele cazuri într-o adevărată aventură. De pildă, viscolul năprasnic poate face ca trenul să nu mai poată înainta, iar călătorii pot fi puși în situația de a sta cu orele în vagoanele care nu debordează de căldură. Vara-i altă aventură, căci de la căldură șinele buclucașe se dilată și măria sa trenul nu mai poate circula spre disperarea călătorilor obișnuiți deja cu întârzierile istorice.

Noi, românii facem haz de necaz și ne-am învățat că o călătorie cu trenul poate semăna cu descrierea făcută de Carmen Oltean în epigrama : „Ori în tren, ori în cotigă/E aceeași mămăligă;/Aventură și distracție/ Pân’ ajungi la destinaţie.”

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Ce acte pot fi trimise scanate, pe e-mail la poliţie

policeInspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a anunţat că actul de identitate dar şi dovada plăţii amenzii de circulaţie se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a fiecărui inspectorat de poliţie judeţean, dar şi la Poliţia Capitalei.

“Atât copia actului de identitate, necesară obţinerii unor documente de la poliţie (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât şi dovada plăţii amenzii de circulaţie se pot trimite, scanate, pe adresa de mail a fiecărui inspectorat de poliţie judeţean, precum şi al Poliţiei Capitalei. Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poştale sau pentru a nu vă mai deplasa la unitatea de poliţie, trebuie să transmiteţi dovada plăţii amenzii la e-mailul unităţii teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancţionat. Totodată, este suficient să transmiteţi copia scanată a documentului de identitate pe e-mailul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti”, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

De asemenea, poliţiştii informează că, pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai cere timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Completarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

taxverGuvernul a aprobat completarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru în sensul includerii persoanelor fără venituri aflate în executarea unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri educative privative de libertate  în categoria celor exceptate de la plata taxelor aferente. Astfel, persoanele date care nu au acte de identitate sau ale căror acte au expirat vor fi scutite de la plata taxei extrajudiciare de timbru aferentă eliberării actelor de identitate noi.

Conform actului normativ, statul, prin autoritățile publice competente, asigură acestei categorii de persoane toate condițiile pentru a-și exercita în mod liber dreptul de vot, ele având, prin lege, dreptul de a vota în incinta unităților de detenție.

La data de 30 septembrie 2015, din efectivul total de 28.312 deținuți aflați în unitățile penitenciare au fost identificați 8.752 deținuți fără acte de identitate sau ale căror acte au expirat. Dintre aceștia, 5.026 sunt în imposibilitatea de a-și plăti cheltuielile aferente pentru eliberarea unor acte noi de identitate (cheltuieli de producere și eliberare, taxa extrajudiciară de timbru, cheltuieli pentru fotografii, eventuale cheltuieli suplimentare pentru eliberarea în prealabil a actelor de stare civilă necesare emiterii cărților de identitate ș.a.). Costurile totale ale exceptării lor de la plată sunt evaluate la 25.130 RON.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Dispare birocrația? Se vrea simplificarea procedurilor de eliberare a cazierului judiciar și a plății taxelor !

plata online
În atâția ani de interacțiune cu instituțiile statului, fiecare român a înțeles că pentru a-ți rezolva problema, indiferent de natura ei, nu trebuie să mergi niciodată într-o instituție fără să țină o hârtie în mână. De obicei aștepți la o coadă  „moment în care celor din spatele tău li se va propune să treacă la o coadă nouă și mică”  (Murphy)  sau dacă ai neplăcuta inspirație „să pleci de la o coadă scurtă pentru un minut, va deveni între timp coada lungă.”  (Murphy)

Fiecare are în brațe un teanc de acte și își recapitulează în minte dacă nu cumva i-a scăpat ceva din lunga listă solicitată de respectiva instituție. Probabilitatea să îi lipsească un timbru sau „o ștampilă pe acel timbru” este majoră, motive pentru care vei mai face un drum. Resemnați, românii nu mai sperau că va veni ziua în care legiuitorul va decide să debirocratizeze relația cetățean – instituțiile statului.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noutăţi privind obţinerea actelor de identitate

Cardurile-de-identitate-BIOMETRICE-emise-de-la-1-aprilie-sau-doar-o-PĂCĂLEALĂ-VIDEO
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 33/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 488 din 30 iunie, au fost stabilite mecanisme mai simple şi mai clare pentru întocmirea actului de naştere pentru copiii ale căror mame nu deţin un act de identitate sau nu au deţinut niciodată un certificat de naştere şi nu îşi pot dovedi identitatea.

Ca regulă generală, demersurile pentru înregistrarea naşterii copilului trebuie finalizate în termen de 30 de zile de la naştere, iar în caz de depăşire a acestui termen, procedura se va realiza pe cale administrativă, eliminându-se procedura de înregistrare tardivă a naşterii pe cale judecătorească, ce presupunea o succesiune de activităţi de durată.

Astfel, înregistrarea naşterii se va face cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale şi cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al municipiului Bucureşti.

Un alt element de noutate constă în faptul că expertiza medico-legală care era obligatorie până acum în situaţia înregistrării tardive a naşterii este solicitată numai dacă nu există un certificat medical constatator al naşterii.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial reglementează atât situaţia nou-născuţilor, cât şi a copiilor mai mari şi a adulţilor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

160.000 de persoane nu au acte de identitate în România

act de identitateSecretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Ciprian Necula, a afirmat că 160.000 de persoane nu au acte de identitate în România, iar apelurile de proiecte lansate la 16 mai vor soluţiona această problemă în cartierul Giulești-Sârbi.

Acesta a menţionat că cea mai mare problemă în obținerea unui buletin este lipsa unui domiciliu.

La 16 mai, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis pe platforma MySMIS două apeluri de proiecte, în sumă de 350 milioane euro, care își propun reducerea sărăciei în comunitățile marginalizate.

Conform unui comunicat al MFE, apelurile abordează problema sărăciei prin măsuri din toate domeniile cheie pentru incluziunea socială: ocupare, educație, locuire, sănătate, servicii sociale și anti-discriminare, adresate atât celor mai săraci copii, cât și familiilor lor.

Autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale, partenerii sociali și societățile comerciale care vor să aplice au la dispoziție două linii de finanțare separate:
Obiectivul Specific 4.1. — Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și
Obiectivul Specific 4.2. — Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate (indiferent de dimensiunea populației de etnie romă).