Tag-Archive for » act administrativ «

Dispozițiile legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevedea în 2009 că intră în competența ordonatorilor de credite soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă.

Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite urmând ca ordonatorii de credite să soluționeze contestațiile în termen de 10 zile. Împotriva măsurilor dispuse persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Mai mult …

V-ați întrebat vreodată cum a apărut conflictul de interese în societatea românească? Octavian Paler a găsit răspunsul: „Politica nu are principii. Are numai interese.”Așa se face că auzim tot mai des cum aleși locali sau persoane cu funcții înalte în stat ajung să dea explicații cu privire la anumite situații în care planează suspiciunea că s-ar afla într-un conflict de interese.

Legiuitorul român a stabilit că ne aflăm în fața unui conflict de interese atunci când o persoană care exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea în mod obiectiv a atribuțiilor ce îi revin conform Constituției și altor acte normative. Mai mult …

Revizuirea este o cale extraordinară de atac prin care se poate obține desființarea unei hotărâri judecătorești definitive și reluarea judecății. O particularitate o reprezintă materia contenciosului administrativ unde pe lângă motivele de revizuire prevăzute de legiuitor în Codul de procedură civilă se adaugă și cel cu privire la pronunțarea hotărârilor rămase definitive și irevocabile prin încălcarea principiului priorității dreptului comunitar.

Cererea de revizuire se introduce în termen de 15 zile de la comunicare și se soluționează de urgență și cu precădere în maxim 60 de zile de la înregistrare. Mai mult …

justitie1
Când te simți nedreptățit în raport cu alți semeni ai tăi, ai ocazia să îți ceri drepturile sesizând instanța de judecată cu privire la discriminarea la care ai fost supus și poți cere să ți se repare prejudiciul produs. Trăim într-o lume în care discriminarea ne pândește la fiecare pas și doar o parte din cei care îi cad victime merg până în pânzele albe pentru a-și face dreptate.

Cele mai multe acțiuni cu care au fost sesizate instanțele s-au referit la discriminarea salarială generată de modul de punere în aplicare a legii sau a existenței unor diferențe salariale dintre angajații care ocupă aceleași clase de studii și funcții, au aceeași vechime sau a acordării diferențiate a unor sporuri. Mai mult …

clauze abuzive
Un proverb austriac spune că „dacă ai un credit de 10.000 dolari, ești clientul băncii. Dacă ai un credit de 100.000.000 dolari, banca este clientul tău.” Pentru majoritatea românilor, „fericiți” posesori de credite, faptul că devin clienți ai băncilor, este deja un vis realizat. Abia când încep să achite ratele, se trezesc la realitate și își dau seama că pot păți ca în epigrama: „Bani a încasat cu brio/Și i-a cheltuit la Rio…/La scadență, vechiul trio:/Banca, casa și…adio…” (Constantin Enescu).

Desigur că românii au constatat că în contractele lor de credit au fost inserate anumite clauze abuzive pe care la o primă lectură nu le-au sesizat, însă, pe durata derulării creditului au constatat că băncile le-au prevăzut clauze de-a dreptul draconice. Mai mult …

conttaxE de dorit, întotdeauna, să ai o relaţie bună cu Fiscul. Dar la fel de adevărat e că se pot ivi situaţii în care un act administrativ fiscal te nemulţumeşte sau te face să te simţi nedreptăţit. Înainte de-a cugeta la o acţiune în justiţie, trebuie să recurgi la calea administrativă de atac. La contestarea actului pe care-l consideri a fi greşit întocmit!

Potrivit Codului de procedură fiscală, contestaţia este o cale administrativă de atac ce nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră vătămat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. Îndreptăţit la contestaţie e doar contribuabilul ce consideră c-a fost lezat în drepturile sale prin actul administrativ fiscal. Contribuabilii pot formula contestaţie împotriva titlurilor de creanţă şi împotriva altor acte administrative fiscale.  Mai mult …

justitie(1)

După ce sunt aleși prin vot democratic, primarii și prefecții proaspăt unși în funcție, se apucă de treabă, pentru că ar trebui să pună în practică tot ceea ce au promis electoratului. În realitate, însă, „după învestirea în funcție, domnul prefect a intrat în pâine ca în brânză.” (Victor Martin)

De multe ori apar neînțelegeri și tensiuni între prefectul unui județ și primarii din subordinea sa. Și pentru că primarii trebuie să știe cine este șeful, de multe ori prefecții din exces de zel se mai amestecă în treburile interne ale primarilor. Probabil că acești prefecți își doresc ca numele lor să rămână în istoria județului și să nu pățească ca în aforismul lui Tudor Mușatescu fost primar, fost prefect, fost senator, fost ministru, conu Mișu a fost numai fost.” Mai mult …

iccj(2)

Odinioară, oamenii nemulțumiți de nedreptățile care li se făceau, nu alergau la parchet să denunțe pe cineva sau la tribunal să dea în judecată pe cel care le-a pricinuit un rău, ci mergeau cu jalba în proțap.  Această expresie din popor înseamnă a veni cu o plângere la cei care conduc, a-ți cere drepturile.

Dacă astăzi oamenii își cer drepturile fără a apela la proțap, în trecut cei necăjiți, săraci care aveau probleme credeau că soluția pentru necazurile lor este să meargă în audiență la domnitor pentru a-și spune păsul. Acolo însă era așa de mare aglomerație, încât singura formă ca plângerea să ajungă la domnitor era să înfingă plângerea într-un băț cu vârful despicat și să o dea acestuia peste mulțimea prezentă acolo. Ca și astăzi, oamenii nu aveau garanția că problema lor se va rezolva, dar încercau măcar, pentru că încercarea, moarte n-are! Mai mult …

balanceDeşi se spune că acolo unde-i lege nu-i tocmeală, deasupra oricărei legi se află Constituţia, ce nu trebuie contrazisă sub niciun chip. Unde încetează aplicarea Constituţiei începe haosul legislativ. Şi acesta e tot un soi de lege… Este, efectiv, legea junglei! Constituţionalitatea trebuie păzită cu grijă deoarece, privind îndărăt, actele normative care au contrazis legea fundamentală n-au fost puţine.

OUG 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei prevede, la art. 5 alin. (7) că ordinele şi deciziile emise de către preşedintele ANRE în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial, respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate. Mai mult …

politia

Un proverb românesc spune că  „după faptă și răsplată.” Atunci când facem o faptă bună nu ar trebui să ne așteptăm neapărat la recompense materiale, ci un simplu mulțumesc ar trebui să fie suficient. Tot în înțelepciunea sa, poporul român a spus că  „dacă nu poți răsplăti binele ce ai dobândit, fă măcar o mulțumire.”

În diverse domenii, angajații sunt motivați să se poarte ireproșabil, după cum cei care greșesc la locul de muncă sunt aspru sancționați și plătesc pentru erorile lor. Un domeniu în care disciplina este pe primul loc și în care regulile guvernează activitatea acestor oameni, este cel al polițiștilor. Așa cum aceștia veghează pentru ca regulile în comunitate să fie respectate, așa și legiuitorul a creat un set  de norme pe care aceștia trebuie să îl urmeze, în caz contrar fiind sancționați.

Mai mult …