Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Împrumuturile oferite unităților administrative, spre asigurarea serviciilor publice. Care e mecanismul de acordare?

Toată lumea știe care-i cea mai ușoară metodă de a-ți asigura acoperirea unei cheltuieli, atunci când ai ceva probleme cu „autofinanțarea”. Recurgi la un împrumut, intri în tagma datornicilor.

Banii le plac tuturor. Mai puțin simpatic e statutul de datornic. În cazul împrumuturilor, cele două elemente – banii și condiția de datornic, vin, întotdeauna, la pachet. Ca datornic, ești, vrei sau nu, supus unor limitări, pe care cei liberi de datorii nu le experimentează.

Categories
Activităţi industriale Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state IMM Internaţional Persoane juridice. Societăţi

Brevetarea invențiilor românești în străinătate e susținută de către OSIM. Sprijinul e de natură financiară!

La originea oricărei invenții se află necesitatea. Acolo unde absentează metoda, mai intervine și creativitatea iar atunci când, aparent, lipsește soluția, te mai învață și nevoia. Dincolo de realizarea unei invenții, în ziua de azi se pune, la modul cel mai serios, și problema protejării sale, a procedurilor legale prin care este împiedicată utilizarea, aplicarea sau valorificarea unei invenții de către cei ce n-au aceste drepturi.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Funcţionari publici Salarizare

Sporul pentru condiții de muncă periculoase, în administrația locală. Care sunt cerințele de acordare?

Se spune că marile realizări ale vieții sunt condiționate de asumarea unor riscuri pe măsură. Această observație este valabilă, adeseori, și în viața profesională. Un lucru este cert: nu există profesie sau activitate profesională – dependentă sau independentă – complet lipsită de riscuri sau de potențiale pericole!

Categories
Asigurări de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acordarea serviciilor medicale în regim off-line în cazul problemelor la sistemul informatic al cardului de sănătate

card-national-sanatateProiectul de Hotărâre de Guvern privind condiţiile acordării asistenţei medicale, publicat de CNAS, prevede acordarea serviciilor medicale şi dispozitivelor medicale în regim off-line, în cazul producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS).

Astfel, CNAS se obligă să publice pe site-ul propriu în cazul în care apar întreruperi în funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS).

Proiectul prevede introducerea art. 199 şi art. 200 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Cine poate depune dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu

lcCasa Naţională de Asigurări de Sănătate a declarat că rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinți, soț/ soție, copii) pot depune dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor și fără să fie necesară prezența beneficiarilor la ghișeele caselor de asigurări de sănătate.

Pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/ curatela, fără să fie necesară prezența beneficiarilor la ghișeele caselor de asigurări de sănătate şi tutorii/ curatorii legali ai beneficiarilor.

 

Categories
IMM Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acordarea unor subvenţii asociaţiilor române cu personalitate juridică – Proiect

images (77)Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică și care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, a fost publicat, în dezbatere publică, de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Modificările propuse se referă la:
– Simplificarea procedurii de evaluare și stabilirea a 3 capitole de cheltuieli eligibile, etc.;
– Reducerea numărului de documente care însoțesc cererea de solicitare a subvenției, prin eliminarea, din dosarul de solicitare a subvenției, următoarele documente: dovada personalității juridice; certificatul de acreditare și licența de funcționare; dovada situației juridice a sediului; autorizația sanitară de funcționare; raportul de activitate pe 12 luni; – Revizuirea condițiilor de eligibilitate: în principal, eliminarea obligativității încadrării în liniile prioritare de subvenţionare și a condiției de prestarea a serviciilor sociale de cel puțin 12 luni;

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări privind modul de acordare sau retragea titlurilor de doctor

Grad hat with diploma and books isolated on white
Grad hat with diploma and books isolated on white

Proiectul lansat de Ministerul Educaţiei, care prevedea modificarea Ordonanţei de Urgenţă prin care universităţile ar putea acorda sau retrage titlurile de doctor, a trecut de Camera Deputaţilor, unde a fost amendată şi urmează să ajungă la Comisia de Învăţământ din Senat.

Astfel, Ordonanţa de urgenţă privind doctoratele include modificări eliminarea controlului CNATDCU la acordarea titlului de doctor şi faptul că unicul control de calitate se face la nivelul universităţii, iar calitatea de conducător de doctorat se acordă numai la nivelul universităţii fără un control de calitate şi fără un control al procesului la nivel naţional.

Transparenţa întregului proces de susţinere a tezelor şi de acordare a titlurilor de doctor este redusă prin faptul că nu mai se pun toate documentele pe o platformă naţională, ci rămân pe site-urile universităţilor şi, de altfel, în modificări se spune despre teză dar nu se spune despre restul dosarului de doctorat.

 

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Normele de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare

descărcareProiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 1318/C/2012 pentru aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției.

Modificările propuse în prezentul proiect de ordin oferă posibilitatea ca acest deziderat să poată fi realizat prin prepararea meniurilor la popota Penitenciarului Bucureşti Jilava şi servirea lor la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal central

lcProiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal central, a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Pentru clarificarea procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 44/2015, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:
– stabilirea organelor competente care vor acorda facilităţile fiscale prevăzute de actul normativ mai sus menționat;
– modalitatea de solicitare de către contribuabil a amânării la plată;
– procedura de acordare a anulării obligațiilor fiscale accesorii;
– procedura de acordare a anulării în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonări la plată și accesează facilitățile fiscale respective;
– modelul deciziilor care urmează a se emite de către organul fiscal.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

Cetăţenia română se poate obţine mai uşor, acum. Sunt doritori?

romaniaValul de imigranţi ce a pătruns în Europa ne-a arătat, printre altele, cam cât îşi doresc străinii să vieţuiască pe meleagurile noastre. Au “năvălit” şi pe-aici câţiva “turişti” rătăciţi. Când au aflat unde-au nimerit… i-a podidit plânsul! Oricum, cetăţenia română nu s-a obţinut, vreodată, prea lesne.