Categories
Organizare judiciară

A fost ratificat Acordul la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud – Est!

Acordul dintre părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud – Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018 a fost ratificat prin Legea nr. 339/2023.

Categories
Organizare judiciară

Acord între Parlamentul European și Consiliul referitor la Regulamentul privind transparența publicității politice

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul referitor la Regulamentul privind transparența publicității politice.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Acord între România și Macedonia de Nord privind combaterea corupției

Legea nr. 283/2023 prevede ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern şi al prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 15 septembrie 2022 la Bucureşti.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Acord dintre România şi Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar

A fost ratificat Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2022.

Legea nr. 274/2023 prevede că părţile realizează cooperarea în următoarele domenii: cunoaşterea legislaţiei şi reglementărilor interne şi internaţionale privind apărarea naţională şi diferite categorii de arme şi servicii ale forţelor armate; pregătirea personalului militar şi civil.

Categories
Internaţional Ştiri

Moldova aderă la Mecanismul de protecție civilă al UE

Uniunea Europeană și Moldova au semnat acordul prin care Moldova devine stat participant la Mecanismul de protecție civilă al UE.

Odată ce acordul va fi ratificat de Moldova, el se va aplica cu titlu provizoriu până la intrarea deplină în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Categories
Asigurări sociale Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protecţie socială Ştiri

Acord între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale

Președintele României a promulgat Legea pentru ratificarea Acordului dintre România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova

A fost aprobat Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera dintre cele două state, între localităţile Albiţa (România) – Leuşeni (Republica Moldova).

Categories
Articole Dreptul muncii Ştiri

Concilierea conflictelor de muncă!

Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă.

Conform Codului muncii la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE și Filipine vor începe un studiu preliminar în vederea încheierii unui acord de liber schimb

UE și Filipine și-au anunțat intenția de a analiza posibilitatea de relansare a negocierilor în vederea încheierii unui acord de liber schimb (ALS) ambițios, modern și echilibrat, centrat pe sustenabilitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Acord dintre România și Ungaria privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră

Hotărârea nr. 591/2023 prevede aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXIV – a a Comisiei hidrotehnice româno – ungare, semnat la Sovata la 30 martie 2023, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.