Categories
Organizare judiciară

A fost lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC

Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Acordul comercial între UE-Vietnam intră în vigoare

Exporturile UE către Vietnam vor fi supuse unor taxe mai mici începând cu 1 august.

Acesta este efectul imediat al intrării în vigoare a acordului comercial UE-Vietnam, care, în ultimă instanţă, va elimina taxele vamale pentru 99 % din mărfurile comercializate între cele două părţi. Totodată, desfăşurarea activităţilor comerciale în Vietnam se va simplifica pentru întreprinderile europene: acestea vor fi acum în măsură să investească şi să depună oferte pentru contracte publice, beneficiind de şanse egale în raport cu concurenţii lor locali.

Categories
Organizare judiciară

UE şi Republica Coreea au semnat un acord orizontal în domeniul aviaţiei

Uniunea Europeană şi Republica Coreea au semnat un acord orizontal în domeniul aviaţiei. Acest acord permite oricărei companii aeriene din UE să zboare către Republica Coreea din fiecare stat membru al UE care are un acord bilateral privind serviciile aeriene cu Republica Coreea. Douăzeci şi două de state membre au încheiat astfel de acorduri bilaterale privind serviciile aeriene cu Republica Coreea.

În mod tradiţional, în cadrul acestor acorduri bilaterale privind serviciile aeriene, numai companiile aeriene deţinute şi controlate de un anumit stat membru sau de resortisanţii săi pot opera zboruri între statul membru respectiv şi o ţară terţă. Încheierea acordului orizontal oferă oportunităţi importante altor companii aeriene din UE şi, prin urmare, este benefică pentru companiile aeriene ale ambelor părţi.

Categories
Ştiri

A fost ratificat Acordul privind protecţia investiţiilor dintre UE şi statele membre

În Monitorul Oficial nr. 541/2020 a fost publicată Legea nr. 81/2020 pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi la 30 iunie 2019.

Categories
Internaţional Ştiri

Acord dintre România şi Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

Prin Legea nr. 70/2020 a fost ratificat Protocolul adiţional, semnat la Bucureşti la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ce acte normative va discuta Guvernul în şedinţa de astăzi?

Guvernul va discuta astăzi mai multe proiecte de acte normative. Pe lista şedinţei sunt incluse:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF) desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acordul de parteneriat şi cooperare dintre UE și statele sale membre a fost ratificat!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat a Administrației Prezidențiale:
– decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor şi sistemelor informatice;

Categories
Internaţional Ştiri

Un Brexit fără un acord rămâne o variantă ‘foarte posibilă’!

Comisia Europeană a apreciat că un Brexit fără un acord rămâne o variantă ‘foarte posibilă’, actualizând planurile de contingenţă menite să limiteze impactul unei ieşiri ‘dezordonate’ a Marii Britanii din Uniune, şi avertizând statele membre, companiile şi cetăţenii să fie pregătiţi pentru efecte economice negative.

Comisia a precizat că, în lunile următoare, va acorda o atenţie specială domeniilor cruciale precum drepturile cetăţenilor, serviciile financiare, transporturi şi pescuit, în perspectiva ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, prevăzută deocamdată pentru data de 31 octombrie.

Categories
Internaţional Ştiri

UE refuză renegocierea acordului extins cu Elveţia

Comisia Europeană refuză renegocierea acordului extins cu Elveţia şi îi cere acesteia să-l aprobe până pe 18 iunie.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a transmis Elveţiei că UE refuză renegocierea acordului extins cu această ţară şi i-a cerut să aprobe formal acest document înaintea datei de 18 iunie pentru a putea fi menţinut accesul Bursei elveţiene pe pieţele financiare ale blocului comunitar.

Categories
Internaţional Ştiri

A fost incheiat un Acord internaţional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 139/1 din 27 mai 2019 a fost publicată Decizia (UE) 2019/848 a Consiliului din 17 mai 2019 privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă.

La 19 noiembrie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri, în numele Uniunii, în vederea încheierii unui nou acord internațional privind uleiul de măsline și măslinele de masă.