Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Ştiaţi că instanţa de judecată nu poate consfinţi acordul de mediere referitor la înţelegerea părţilor privind desfacerea căsătoriei?

Acest subiect, desfacerea căsătoriei prin acord de mediere, a constituit obiectul sesizării ÎCCJ cu un recurs în intersul legii în sensul de a stabili dacă instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.

Categories
Articole Drept penal

Este posibilă reanalizarea unei cauze de încetare a procesului penal în cadrul contestației în anulare ?

Legea prevede că, împotriva hotărârilor definitive, se poate formula contestație în anulare pentru anumite motive expres prevăzute de legiuitor în Codul de procedură penală. Unul dintre motivele de contestație în anulare este atunci când inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal.

Cu privire la acest motiv practica instanțelor s-a dovedit a fi neunitară, sens în care a fost sesizată ÎCCJ pentru a stabili dacă, instanța care soluționează contestația în anulare, după admiterea în principiu a acesteia, poate reanaliza o cauză de încetare a procesului penal, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și analizat incidența cauzei de încetare a procesului penal, pentru care existau probe la dosar.

Categories
Articole Drept penal Mediatori şi mediere

Poate fi încheiat acordul de mediere între părți în orice moment al procesului penal ?

mediereLegea talionului a fost o lege penală pe care o aplicau unele popoare din vechime, potrivit căreia vinovatul era tratat în același fel în care a procedat sau a vrut să procedeze cu victima sa. Hammurabi a instituit talionul cu scopul de a opri practica din acele vremuri, și anume răzbunarea sângelui. Practic, infractorului i se aplica o pedeapsă identică cu răul pe care el l-a săvârșit fără să i se poată pricinui un rău mai mare decât fapta comisă de el. În prezent, această lege este simbolizată prin expresia: „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.” Dacă ar fi să punem în practică acest lucru am ajunge fie orbi, fie știrbi!

De aceea, legiuitorul român luând model din alte țări a considerat că, reglementând medierea prin lege, va putea da părților posibilitatea de a se împăca, de multe ori fără să mai apeleze la instanța de judecată. Au fost numeroase cazuri în care părțile au încheiat un acord de mediere în care au tranșat termenii împăcării.