Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noutăți privind achizițiile sectoriale!

achizitii sectoriale

Prezenta lege a luat naștere ca urmare a obligației de a fi transpusă în legislația națională o directivă europeană care reglementează procesul de achiziție în anumite domenii specifice de activitate. Deși au trecut mai bine de 2 ani de când directiva a fost adoptată, România a elaborat și publicat legea corespunzătoare în Monitorul Oficial 391 din 23 mai 2016. Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale  a intrat în vigoare pe 26 mai 2016.

Prevederile sale se vor aplica procedurilor de atribuire inițiate după intrarea sa în vigoare. Celor aflate în curs de desfășurare la data intrării sale în vigoare li se va aplica legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire. Normele metodologice de aplicare a legii vor fi elaborate în 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Categories
Ştiri Transporturi

30% dintre mijloacele de transport achiziţionate într-un an vor trebui să fie ecologice

parcare_masinaConform unei propuneri legislative adoptată de senatori, cel puţin 30% dintre mijloacele de transport achiziţionate într-un an de către autorităţile publice vor trebui să aibă motoare acţionate prin gaz natural, hidrogen sau electricitate.

Astfel, proiectul arată că autorităţile publice locale, regiile autonome şi societăţile aflate în subordinea unităţilor administrativ-teritoriale vor achiziţiona mijloace de transport călători acţionate prin motoare cu propulsie electrica, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-in, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat şi motoare cu propulsie pe biogaz în proporţie de minim 30% din necesarul de achiziţii viitoare, procentul fiind calculat din totalul numărului de autovehicule achiziţionate într-un an.

De asemenea, societățile comerciale cu capital privat care asigură transportul în comun pe traseele din municipii și zonele metropolitane, inclusiv firmele de taxi, începând cu 2020 vor achiziţiona aceleași tipuri de autovehicule în proporţie de 30% din necesarul de achiziții.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Noul formular pentru declarația 394 a fost publicat

ccÎn Monitorul Oficial nr. 242/2016 a fost publicat Ordinul nr. 1105/2016, pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care conţine noul formular pentru declarația 394, care este folosit pentru declararea livrărilor și achizițiilor pe teritoriul național.

Astfel termenul de intrare în vigoare a fost amânat până la 1 iulie 2016, în timp ce obligația depunerii retroactive a documentului a fost eliminată.

Prevederile Ordinului nr. 1105/2016 se vor aplica pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național începând cu luna iulie, nu începând cu luna aprilie, cum este stabilit în prezent, iar contribuabilii nu vor mai fi nevoiți să depună declarația în noul format și să înlocuiască astfel declarațiile depuse de la începutul anului și până la intrarea în vigoare a noilor prevederi.

În varianta tipărită, noul formular 394, care va intra în vigoare de la 1 iulie 2016, are 16 pagini, față de varianta anterioară, care avea doar 9 pagini.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Senatul a votat noua lege a achiziţiilor publice

achizitii-publice_0
Senatul a votat în favoarea proiectului de lege privind achiziţiile publice aprobat de Guvernul Ponta în luna octombrie 2015.

Venim cu praguri valorice noi pentru diverse tipuri de contracte, reducerea termenelor limită între depunerea candidaturilor şi deschiderea ofertelor, care pot ajunge şi la 15 zile, în acelaşi timp introducem obligativitatea realizării procedurilor de achiziţie prin mijloace electronice, va exista un singur criteriu de atribuire – cea mai bună ofertă tehnico-economică, iar acest criteriu va avea mai multe subcriterii. Deci criteriul preţului cel mai mic va dispărea. Avem costul preţul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preţ“, a declarat în plenul Senatului preşedintele Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice, Bogdan Puşcaş.

De asemenea, va fi introdusă şi obligativitatea consultării pieţei înainte de lansarea unei proceduri de achiziţie.

Decizia finală cu privire la priect va fi luată de Camera Deputaţilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi achiziţii pentru Senat

ccPotrivit informaţiilor publicate, Senatul intenţionează să achiziţioneze o maşină de numărat bancnote, 12 antene WIFI, servicii de curăţătorie chimică, dar şi materiale textile pentru confecţionarea perdelelor.

Maşina de numărat bancnote trebuie să fie dotată cu un sistem de detecţie, cu ultraviolete, pentru a se detecta bancnotele lipite sau îndoite, dar și trebuie să aibă afişaj extern pentru client, funcţie de acumulare a teancurilor, pornire automată la punerea bancnotelor în aparat şi garanţie minim un an.

Senatul mai doreşte să cumpere 1.200 metri de voal simplu alb, cu ţesătura transparentă din bumbac, mătase sau fire sintetice pentru confecţionare perdele, 1.000 metri de rejansă albă sau transparent, precum şi aţă de cusut albă pentru maşină profesională.

Categories
Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Facturile de achiziţii din domeniul sănătăţii vor fi publicate online

min sanatatii
În data de 24 martie Senatul a dat vot favorabil propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Propunerea legislativă prevede ca spitalele publice, dar şi toţi achizitorii publici din reţeaua de sănătate, care aparţin MS, altor ministere şi instituţii, autorităţilor administraţiei locale, indiferent de tipul şi sursa fondurilor publice de care dispun, vor publica în mediul online, pe site-ul achizitorilor, toate facturile de achiziţii aferente ultimului trimestru.

Publicarea se va face după anonimizarea datelor cu caracter personal şi în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea trimestrului, cu asigurarea accesului online continuu la aceste informaţii de interes public timp de cinci ani.

Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de actul normativ constituie contravenţie şi se sancţionează de către CNAS astfel: cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei aplicată conducătorului achizitorului pentru nepublicarea online a facturilor de achiziţii publice; cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei aplicată conducătorului achizitorului pentru publicarea online selectivă a facturilor de achiziţii publice; cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei aplicată conducătorului achizitorului public pentru neasigurarea accesului continuu la facturi timp de 5 ani.

Categories
Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

25 februarie – termen-limită pentru depunerea formularelor 392A şi 392B

economiePână la data de 25 februarie 2014 trebuie depuse declaraţiile informative 392A, privind livrările de bunuri şi prestările de servicii, şi 392B, privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii.

Totodată, declaraţiile 392A şi 392B nu trebuie depuse de cei care nu au făcut livrări de bunuri şi prestări de servicii în 2013.

Formularul 392A se va depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) şi a căror cifră de afaceri este inferioară sumei de 220.000 lei.

Formularul 392B se va depune de persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, care au realizat, la sfârşitul anului calendaristic, o cifră de afaceri, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, inferioară sumei de 220.000 lei.

De asemenea, din 2014, pentru unii contribuabili a fost scoasă obligaţia de a depune formularul 392A sau 392B, prin Ordinul ANAF nr. 93/2014, care a intrat în vigoare pe 31 ianuarie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 76/2014.

 

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală /PNDR/ 2014 – 2020

minimis

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin referindu-se la Programul Național pentru Dezvoltare Rurală /PNDR/ 2014 – 2020 a declarat că  numărul de măsuri incluse în Program va fi redus de la 24 la doar 13 mult mai simplificate,  și va conține prețuri de referință pentru achizițiile făcute de autoritățile locale sau de societățile comerciale.
Una din probleme semnalate de Curtea Europeană de Audit se referă la achizițiile autorităților locale sau beneficiarii societății comerciale, care sunt obligați să le treacă prin OUG 34/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 418/2006, administrând fonduri europene asimilate fondurilor publice.

Cea mai importantă măsură din noul PNDR vizează “Investiții în active fizice” și are prevăzută o sumă de 1,932 miliarde de euro, cu trei submăsuri, respectiv modernizarea fermelor, procesare și infrastructură, cea mai mare sumă – 1,025 miliarde euro – fiind orientată către modernizarea fermelor.

De asemenea noul PNDR vizează și:
– “Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” pentru care este prevăzută o sumă de 1,032 miliarde de euro;
“Instalarea tinerilor fermieri” cu circa 619 milioane de euro;
“Start up și dezvoltarea de microîntreprinderi” cu 412,8 milioane euro;
“Serviciile de bază și reînnoirea satelor din zonele rurale” cu fonduri de un miliard de euro,
agricultura ecologică va beneficia de peste 200 de milioane de euro;
“Gestionarea riscurilor”, care are alocată o sumă de 397,8 milioane de euro.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Abrogarea procedurii de achiziţii pentru beneficiarii de fonduri UE

default35Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat proiectul de Ordin privind abrogarea Ordinului nr. 1050 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”.
“Vom elimina procedura de achiziţii pe care beneficiarii din mediul privat sunt obligaţi să o deruleze în prezent. Aceasta este o acţiune logică pentru că aceşti beneficiari cofinanţează proiectele din resurse proprii şi, din acest motiv, sunt interesaţi să folosească eficient banii. În plus, beneficiarii din mediul privat nu au experienţă în derularea de proceduri de achiziţii, ceea ce înseamnă că această obligativitate duce la întârzieri sau chiar blocaje în implementarea proiectelor”, a afirmat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Conform proiectului de Ordin, dacă valoarea evaluată a achiziţiei nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006, beneficiarul achiziţionează  direct produse, servicii sau lucrări. Dacă valoarea estimată a achiziţiei depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006, atunci beneficiarii privaţi vor aplica procedura simplificată, respectiv: în cazul contractelor de furnizare de servicii beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G nr. 34/2006; în cazul contractelor de servicii şi lucrări beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 9 lit. c şi c1 din actul normativ menţionat.