Tag-Archive for » achiziţii «

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care reglementează modul de realizare a controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Conform Executivului, scopul actului normativ este de a reglementa, la nivel superior legislativ, aria de cuprindere, autoritatea juridică a controlului ex-ante, obligaţiile autorităţilor contractante în relaţie cu controlul ex-ante, precum şi modul de derulare a acestui control. Mai mult …

Pentru a consolida piața unică și în contextul eforturilor sale de a stimula investițiile în UE, Comisia a prezintat o inițiativă pentru efectuarea mai eficientă și în mod sustenabil a achizițiilor, utilizând în același timp tehnologiile digitale în mod optim pentru a simplifica și a accelera procedurile.

Inițiativa de are patru componente principale:

Definirea domeniilor prioritare de îmbunătățire – statele membre sunt încurajate să pună la punct o abordare strategică pentru politicile în materie de achiziții publice, concentrându-se pe șase priorități: recurgerea mai sistematică la criteriile inovatoare, ecologice și sociale pentru atribuirea contractelor de achiziții publice; profesionalizarea achizitorilor publici; îmbunătățirea accesului IMM-urilor la piețele de achiziții publice din UE și al întreprinderilor din UE la piețele de achiziții publice din țări terțe; creșterea transparenței, integrității și calității datelor privind achizițiile publice; digitalizarea procedurilor de achiziții publice; și o cooperare mai strânsă între autoritățile publice din întreaga UE. Mai mult …

tvaTimpul trece, legile se schimbă. Nu fac excepție nici reglementările din domeniul fiscal. Și dacă se pune în discuție caracterul schimbător al legii, Codul fiscal este cel mai bun exemplu. În anii trecuți, au fost necesare atâtea schimbări, încât principalul act normativ din domeniul fiscal a trebuit rescris, refăcut din temelii.

De la începutul acestui an România are un nou Cod fiscal și apariția sa a determinat, cum era de așteptat, un alt lung șir de alte primeniri legislative. În ziua în care contabilii și ceilalți profesioniști din domeniul fiscal vor răsufla ușurați deoarece, în sfârșit, toate reglementările au fost puse-n acord cu Codul fiscal, acesta din urmă va fi… înlocuit. Și uite așa rămâne fiscalitatea, în permanență, un teritoriu al surprizelor și imprevizibilului! Mai mult …

ministerul_finantelor_52175800
Un proiect de lege care aduce modificări Ordonanţei de urgenţă nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv a fost publicat de Ministerul Finanţelor Publice cu scopul de a garanta o eficientă distribuire a banilor publici
.

“Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 va conduce la Noi măsuri pentru îmbunătăţirea controlului financiar preventiv al achiziţiilor publicee, prin angajarea şi cheltuirea banilor publici cu asigurarea legalităţii, regularităţii şi economicităţii, contribuind astfel la realizarea condiţionalităţii ex-ante privind achiziţiile publice”, se menționează în document.

Documetul are ca scop consolidarea regulilor de integritate aplicabile persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu.

Totodată, dacă până la data de 31 decembrie 2016, România nu va duce la bun sfârșit condiţionalitatea ex-ante privind achiziţiile publice impusă de Comisia Europeană, aceasta poate suspenda plăţile intermediare pentru toate programele operaţionale, influețând realizarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii, şi anume suma de 31 de miliarde de euro.

meetStabilitate și predictibilitate! Sunt două mari dorințe pe care orice întreprinzător le nutrește cu privire legislația care i se aplică, pe termen mediu și lung. Observația este valabilă în domeniul achizițiilor publice, însă și pentru acele raporturi în care o entitate contractantă îi încredințează unui operator economic fie executarea de lucrări, fie prestarea unor servicii, contraprestația fiind reprezentată de dreptul de-a exploata rezultatul lucrărilor ce constituie obiectul contractului sau acest drept însoțit de către o plată.   Mai mult …

achizitii sectoriale

Prezenta lege a luat naștere ca urmare a obligației de a fi transpusă în legislația națională o directivă europeană care reglementează procesul de achiziție în anumite domenii specifice de activitate. Deși au trecut mai bine de 2 ani de când directiva a fost adoptată, România a elaborat și publicat legea corespunzătoare în Monitorul Oficial 391 din 23 mai 2016. Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale  a intrat în vigoare pe 26 mai 2016.

Prevederile sale se vor aplica procedurilor de atribuire inițiate după intrarea sa în vigoare. Celor aflate în curs de desfășurare la data intrării sale în vigoare li se va aplica legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire. Normele metodologice de aplicare a legii vor fi elaborate în 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Mai mult …

parcare_masinaConform unei propuneri legislative adoptată de senatori, cel puţin 30% dintre mijloacele de transport achiziţionate într-un an de către autorităţile publice vor trebui să aibă motoare acţionate prin gaz natural, hidrogen sau electricitate.

Astfel, proiectul arată că autorităţile publice locale, regiile autonome şi societăţile aflate în subordinea unităţilor administrativ-teritoriale vor achiziţiona mijloace de transport călători acţionate prin motoare cu propulsie electrica, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-in, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat şi motoare cu propulsie pe biogaz în proporţie de minim 30% din necesarul de achiziţii viitoare, procentul fiind calculat din totalul numărului de autovehicule achiziţionate într-un an.

De asemenea, societățile comerciale cu capital privat care asigură transportul în comun pe traseele din municipii și zonele metropolitane, inclusiv firmele de taxi, începând cu 2020 vor achiziţiona aceleași tipuri de autovehicule în proporţie de 30% din necesarul de achiziții.

ccÎn Monitorul Oficial nr. 242/2016 a fost publicat Ordinul nr. 1105/2016, pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care conţine noul formular pentru declarația 394, care este folosit pentru declararea livrărilor și achizițiilor pe teritoriul național.

Astfel termenul de intrare în vigoare a fost amânat până la 1 iulie 2016, în timp ce obligația depunerii retroactive a documentului a fost eliminată.

Prevederile Ordinului nr. 1105/2016 se vor aplica pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național începând cu luna iulie, nu începând cu luna aprilie, cum este stabilit în prezent, iar contribuabilii nu vor mai fi nevoiți să depună declarația în noul format și să înlocuiască astfel declarațiile depuse de la începutul anului și până la intrarea în vigoare a noilor prevederi.

În varianta tipărită, noul formular 394, care va intra în vigoare de la 1 iulie 2016, are 16 pagini, față de varianta anterioară, care avea doar 9 pagini.

achizitii-publice_0
Senatul a votat în favoarea proiectului de lege privind achiziţiile publice aprobat de Guvernul Ponta în luna octombrie 2015.

Venim cu praguri valorice noi pentru diverse tipuri de contracte, reducerea termenelor limită între depunerea candidaturilor şi deschiderea ofertelor, care pot ajunge şi la 15 zile, în acelaşi timp introducem obligativitatea realizării procedurilor de achiziţie prin mijloace electronice, va exista un singur criteriu de atribuire – cea mai bună ofertă tehnico-economică, iar acest criteriu va avea mai multe subcriterii. Deci criteriul preţului cel mai mic va dispărea. Avem costul preţul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preţ“, a declarat în plenul Senatului preşedintele Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice, Bogdan Puşcaş.

De asemenea, va fi introdusă şi obligativitatea consultării pieţei înainte de lansarea unei proceduri de achiziţie.

Decizia finală cu privire la priect va fi luată de Camera Deputaţilor.

ccPotrivit informaţiilor publicate, Senatul intenţionează să achiziţioneze o maşină de numărat bancnote, 12 antene WIFI, servicii de curăţătorie chimică, dar şi materiale textile pentru confecţionarea perdelelor.

Maşina de numărat bancnote trebuie să fie dotată cu un sistem de detecţie, cu ultraviolete, pentru a se detecta bancnotele lipite sau îndoite, dar și trebuie să aibă afişaj extern pentru client, funcţie de acumulare a teancurilor, pornire automată la punerea bancnotelor în aparat şi garanţie minim un an.

Senatul mai doreşte să cumpere 1.200 metri de voal simplu alb, cu ţesătura transparentă din bumbac, mătase sau fire sintetice pentru confecţionare perdele, 1.000 metri de rejansă albă sau transparent, precum şi aţă de cusut albă pentru maşină profesională.