Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procesul – verbal de sancţionare în domeniul achiziţiilor se întocmeşte în trei exemplare

Ordinul nr. 1174/2022 prevede metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Categories
Achiziţii publice Articole

Au fost aduse modificări Legii achiziţiei publice

Legea nr. 256/2022 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăţi privind garanţiile de bună execuţie!

Legea nr. 225/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 736/2022, prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate – 11 iulie 2022!

Preşedintele României, a semnat luni, 11 iulie 2022, următoarele decrete:

Categories
Achiziţii publice Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

Noutăţi privind atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi

Legea nr. 86/2022 prevede completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi autoritatea contractantă va include în cadrul criteriului de atribuire factori de evaluare privind protecţia mediului.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Au fost aduse modificări Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice au fost recent modificate de Hotărârea nr. 375/2022.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Modificări aduse domeniului achiziţiilor publice!

OUG nr. 26/2022 prevede modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice.

Se introduce posibilitatea ca beneficiarii contractelor să poată plăti direct subcontractorii, furnizorii sau alţi operatori economici, care prestează sau execută lucrări pe şantier. Dacă lucrările nu avansează, constructorii vor fi notificaţi doar de 3 ori înainte de reziliere, după care se poate intra în procedură de licitaţie fără publicare.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ÎCCJ. Competenţa de soluţionare a litigiilor având ca obiect anularea documentului constatator

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 25/2021.

Categories
Economie Ştiri

A fost a lansată procedura de achiziţie publică pentru organizarea Galei „România modernizată cu fonduri europene”

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat procedura de achiziţie publică pentru organizarea Galei „România modernizată cu fonduri europene” unde vor fi premiate 14 proiecte de succes realizate cu finanţare europeană.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Noi modele de formulare standard în domeniul achiziţiilor publice

Au fost aprobate formularele standard ale proceselor – verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.