Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică

Ordonanța nr. 18/2023 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru.

În situația contractelor/acordurilor – cadru care includ proiectarea, valoarea solicitării de plată nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte elemente ale formulei, respectiv avansul și profitul sunt cele aferente exclusiv lucrărilor și se determină prin raportare la prețul contractului din care se scad sumele aferente proiectării.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Rata de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2023

Rata de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2023 a fost actualizată.

Ordinul nr. 2580/2022prevede că în conformitate cu metodologia de calcul al ratei de actualizare care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor – cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai scăzut” se stabileşte pentru anul 2023 un nivel al acestui indicator de 9,5%.

Categories
Achiziţii publice Articole Autorităţi şi instituţii publice Transporturi

Modificări de ultimă oră: achiziţii publice, transporturi rutiere!

În Monitorul Oficial nr. 975/2022 a fost publicată OUG nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative.

Între cele mai importante modificări, actul normativ creează cadrul legal utilizării autobuzelor achiziţionate din fonduri europene de către unităţile administrativ-teritoriale şi transmise cu titlu gratuit unităţilor şcolare, pentru efectuarea transportului şcolar.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia a achiziționat peste 10 000 de cure de tratament împotriva variolei maimuţei!

Comisia a achiziționat peste 10 000 de cure de tratament cu tecovirimat, un medicament care tratează variola maimuței. Această procedură de achiziții publice de urgență este finanțată de Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) și canalizată prin intermediul rescEU pentru a trata pacienții din statele membre cu nevoi imediate.

Cele 10 000 de cure de tratament cu tecovirimat pot fi accesate de toate statele participante la mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a semnat un contract de achiziție pentru vaccinuri anti-COVID-19

Autoritatea pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA) din cadrul Comisiei Europene a semnat cu societatea HIPRA HUMAN HEALTH un contract-cadru de achiziție comună pentru furnizarea de vaccinuri anti-COVID-19 pe bază de proteine virale.

Categories
Achiziţii publice Articole

Au fost aduse modificări Legii achiziţiei publice

Legea nr. 256/2022 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăţi privind garanţiile de bună execuţie!

Legea nr. 225/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 736/2022, prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale.

Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăţi privind majorarea preţurilor contractelor de achiziţie

În Monitorul Oficial nr. 472/2022 a fost publicată OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Prin acest act normativ se reglementează situaţia ajustării contractelor de achiziţie de lucrări şi produse ce au legătură cu respectivele lucrări sau care includ execuţie de lucrări în cadrul prestării de servicii din cauze imprevizibile generate de trei situaţii succesive de criză: situaţia post-pandemică, conflictul armat din Ucraina şi criza energetică.

Categories
Articole Ştiri

Legea achiziţiilor sectoriale a suferit modificări

OUG nr. 54/2022 prevede completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Măsura este necesară în vederea accelerării finalizării pe termen mediu a unor capacităţi de producere a energiei electrice care să permită funcţionarea Sistemului Energetic Naţional în condiţii de siguranţă şi securitate în noul context geopolitic.

Categories
Achiziţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Ghid privind lotizarea în cadrul procedurilor de achiziţie publică

Consiliul Concurenţei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ghid privind lotizarea în cadrul procedurilor de achiziţie publică.