Categories
Articole Drept civil Dreptul proprietăţii

ÎCCJ. Dobândirea dreptului de proprietate prin efectul accesiunii imobiliare artificiale

Instanţele de judecată nu au un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea prevederilor în dosarele având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul accesiunii imobiliare artificiale asupra unei construcţii edificate fără autorizaţie de construire în vederea pronunțării unei hotărâri judecătorești, care să stea la baza intabulării dreptului de proprietate asupra construcţiei.

Categories
Articole Drept civil Dreptul proprietăţii

RIL admis. Dobândirea dreptului de proprietate prin efectul accesiunii imobiliare artificiale

Instanțele de judecată nu au un punct de vedere unitar în ceea ce privește interpretarea și aplicarea prevederilor în dosarele având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul accesiunii imobiliare artificiale asupra unei construcții edificate fără autorizație de construire, în vederea pronunțării unei hotărâri judecătorești, care să stea la baza intabulării dreptului de proprietate asupra construcției, în sensul art. 24 alin. (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 7/1996).

Categories
Acţiunea civilă Articole Dreptul proprietăţii

Accesiunea şi Superficia – două doamne din înalta societate

parcelareExistă şi astăzi, ca şi în vechime, o pătură socială privilegiată căreia legislaţia civilă în vigoare îi conferă drepturi peste drepturi.

Din prea dominanta nobilime fac parte accesiunea imobiliară artificială şi superficia, două doamne aristocrate, cu un simţ al proprietăţii bine dezvoltat.

Accesiunea imobiliară artificială se înrudeşte cu accesiunea mobiliară, cu accesiunea naturală şi, mai de departe, cu uzucapiunea, toate rudele acesteia ocupându-se cu dobândirea dreptului de proprietate.

Superficia provine din familia dezmembrămintelor dreptului de proprietate, familie din care fac parte şi uzul, abitaţia, uzufructul sau servitutea.

Politica accesiunii constă în a căpăta tot ceea ce se alipeşte sau se încorporează în terenul ce îl deţine în proprietate. Spre deosebire de aceasta, superficia se ocupă cu dobândirea construcţiilor, mulţumindu-se numai să folosească terenul.

 

Privilegiile conferite de accesiunea imobiliară artificială

În cazul accesiunii orice poveste începe cu un teren. Avem pe de-o parte proprietarul terenului, iar pe de cealaltă parte un neproprietar care construieşte pe un pământ care nu-i aparţine.

Situaţia I: Neproprietarul efectuează cu bună-credinţă lucrări autonome cu caracter durabil pe un teren care nu-i aparţine.

Doar că el nu ştie că nu-i aparţine! El se întemeiază pe cuprinsul cărţii funciare în care, la data realizării lucrării, era înscris ca proprietar al imobilului sau se bazează pe un mod de dobândire nesupus înscrierii în cartea funciară. Cu alte cuvinte, nu a cunoscut pe nicio cale viciul titlului său.

Dacă cel care construieşte nu obţine autorizaţiile cerute de lege nu poate invoca buna-credinţă.

De pildă, domnul G., moştenitor aparent al unui teren, îşi ridică o casă fără să ştie că, de fapt, terenul nu-i aparţine. El crede că terenul este inclus in moştenirea primită, însă ulterior află de existenţa unui testament prin care terenul este lăsat unei alte persoane.