Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Desfiinţarea înscrisurilor

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că dacă procurorul, prin rechizitoriu, a dispus trimiterea în judecată a unor inculpați (pentru săvârșirea infracţiunilor de abuz în serviciu), dar și clasarea (pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată), desființarea înscrisurilor se poate realiza în procedura de desfiinţare a unui înscris în cazul clasării – reglementată de art. 549 indice 1 C. proc. pen. -, și nu în procesul penal care are ca obiect infracţiunile de abuz în serviciu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal

Curtea Constituţională a declarat neconstituţională redefinirea abuzului în serviciu

Curtea Constituţională a declarat neconstituţională redefinirea abuzului în serviciu din pachetul de medificare a legilor justiţiei. Potrivit noii forme a legii, abuzul în serviciu nu este infracţiune decât dacă se obţin foloase pentru rude.

Curtea Constituţională a României a admis parţial sesizările formulate de preşedintele Klaus Iohannis şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind modificările aduse Codului penal şi Legii pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Categories
Drept penal Ştiri

Opinia Ministerului Public cu privire la impactul modificărilor legislative ale Codului penal

Ministerul Public a anunțat că a fost finalizată o analiză privind impactul modificărilor legislative ale Codului penal care vizează infracțiunile de abuz în serviciu și de neglijență în serviciu,  din perspectiva încălcării obligației statului de a asigura, prin politica sa penală, o protecție efectivă a cetățeanului în fața faptelor de natură ilicită care îi aduc atingere drepturilor sau intereselor sale legitime, potrivit unui comunicat.

”În ceea ce privește incriminarea propusă pentru abuzul în serviciu, analiza a evidențiat că textul final restrânge nepermis de mult domeniul de aplicabilitate al infracțiunii, fiind încălcate dispozițiile Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la data de 31 octombrie 2003. Totodată, forma propusă pentru modificarea articolului 297 din  Codul penal  (abuzul în serviciu) excede aspectelor analizate de Curtea Constituțională, care nu a pus în discuție limitarea sferei de aplicabilitate a infracțiunii.

Categories
Drept penal Internaţional Ştiri

Infracțiunea de abuz în serviciu nu ar trebui să depindă de dimensiunea pagubelor!

Președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene a declarat că infracțiunea de abuz în serviciu nu ar trebui să depindă, în principiu, de dimensiunea pagubelor, subliniind că poate exista o faptă penală ce nu provoacă pagube, dar este în continuare faptă penală.

Acesta a declarat: “„Sunt mai mult sau mai puțin în temă. Pot doar să spun că, dacă vorbim de criminalizare, atunci principiul de bază, ce îl au în comun toate statele membre ale UE și UE însăși, este că actul ce constituie faptă penală trebuie identificat clar. Astfel, atenția trebuie să fie pe definiția actului de corupție sau actul ce duce la o faptă penală — actul de a nu îndeplini îndatoririle de serviciu—, actul acela ar trebui să fie definit clar. Nu ar trebui să depindă, în principiu, de dimensiunea pagubelor, pentru că poate exista o faptă penală ce nu provoacă pagube, dar este în continuare faptă penală. Astfel, criminalizarea este diferită de compensarea pagubelor ce pot sau nu să fie provocate. Și dacă sunt provocate, pot fi de o măsură mai mare sau mai mică. Asta este, conceptual vorbind, o discuție separată”.

Categories
Drept penal Ştiri

Infracţiunea de abuz în serviciu ar putea fi redefinită

Infracţiunea de abuz în serviciu ar putea fi redefinită. Astfel, aleşii ar dori să modifice legea astfel încât dacă nu există dare sau luare de mită să nu existe nici încălcare a legii.

Despre abuzul în serviciu s-a discutat în comisia parlamentară specială care are rolul de a pune în acord legislația cu aproximativ 200 de decizii ale Curții Constituționale.

Tot acolo se discută și despre pragul care ar urma să fie impus pentru ca abuzul în serviciu să fie considerat infracțiune.

Categories
Articole Drept penal

Infracţiunea de abuz în serviciu, din nou în atenţia CCR!

Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, constituie infracţiunea de abuz în serviciu.

Infracţiunea de abuz în serviciu, potrivit legislaţiei, este reglementată de art. 297 C. penal.

Această infracţiune nu a scăpat criticilor de neconstituţionalitate, fiind invocată o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

Categories
Articole Drept penal Funcţionari publici

Îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor profesionale. Când reprezintă o infracțiune de serviciu?

Exprimările vagi, echivoce, pot suna foarte bine într-o lucrare de beletristică, însă textul legii penale – a cărei interpretare eronată poate nărui destine umane sau conduce la condamarea unor nevinovați, e ultimul loc în care-ai vrea să le găsești.

Art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 prevede că „încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi (…) sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la doi ani sau cu amendă”.

Categories
Drept penal Ştiri

ICCJ va decide asupra deciziilor privind abuzul în serviciu!

Instanţele de judecată sunt nelămurite în privinţa efectelor dezincriminării parţiale a abuzului în serviciu. Deşi a trecut mai bine de un an de la hotărârea CCR prin care s-a stablit că doar o încălcare a legii e infracţiune, magistraţii încă dau hotărâri diferite când vine vorba de procese soluţionate anterior deciziei Curţii.

Aşa se face că unele pedepse au fost anulate, în timp ce altele, în cazuri similare, menţinute. Curtea supremă va stabili acum dacă deciziile anterioare de condamnare, care nu mai respecta decizia CCR, vor fi sau nu anulate.

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Conţinutul infracţiunii de abuz în serviciu urmează a fi reconfigurat prin consacrarea unui prag valoric

Ministerul Justiției a anunțat printr-un comunicat de presă că în modificarea Codului penal pentru a redefini infracțiunea de abuz în serviciu conform cerințelor Curții Constituționale se va propune introducerea unui prag valoric.

Decizia vine după ce Curtea Constituţională a respins excepţia ridicată şi a anunţat printr-un comunicat de presă că este obligaţia Parlamentului de a legifera un astfel de prag, iar Ministerul Justiției a reacționat imediat urmând a introduce acest prag.

Categories
Articole Drept penal

Cum a motivat CCR respingerea excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la O.U.G. nr. 13/2017?

Cu toţii ştim că renumita O.U.G. nr. 13/2017  a atras numeroase critici pe plan social fiind invocate excepţii de neconstituţionalitate în ceea ce o priveşte.

În cele ce urmează vom analiza una dintre criticile de neconstituţionalitate invocate având un interes deosebit asupra motivării Curţii Consitituţionale care a respins excepţia, prin Decizia nr. 64/2017 publicată în Monitorul Oficial nr.145/2017.

Motivarea excepţiei de neconstituţionalitate

În primul rând, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, s-a susţinut că nu există o situaţie extraordinară care să fi impus emiterea ordonanţei de urgenţă.