Categories
Articole Magistraţi Organizare judiciară

Incompatibilitatea judecătorilor în procesul civil

Unul dintre principiile esențiale ale procesului, în general, este imparțialitatea judecătorilor în judecarea cauzelor ce le revin spre soluționare. Bineînțeles, principiul este reiterat, în mod particular, și în cazul proceselor civile, unde cerințele de obiectivitate pe care un judecător trebuie să le îndeplinească sunt extrem de importante.

Pentru informarea părților cu privire la dreptul de a contesta imparțialitatea și obiectivitatea judecătorului care soluționează cauza dedusă judecății, dar și pentru responsabilizarea judecătorilor în sensul abandonării acelor cauze în care ar putea deveni subiectivi, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 485/2010, prevede situațiile de incompatibilitate a judecătorului și reglementează proceduri de soluționare a acestor situații.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Sistemul de votare din Senat. Modalitatea de exprimare a votului

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, fiind alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.

Senatul se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Constituţiei, ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

ICCJ. Competenţă soluţionare cerere de abţinere formulată de toţi asistenţii judiciari

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în cazul formulării de către toţi asistenţii judiciari din cadrul unui tribunal a cererilor de abţinere, competentă material să soluţioneze cererile de abţinere este curtea de apel în a cărei rază teritorială funcţionează respectivul tribunal (conform art. 50 alin. 2 C. proc. civ.). În speţă, în soluţionarea conflictului negativ de competenţă, este irelevantă distincția curţii de apel între sfera sintagmei „compunerea instanței” și cea a sintagmei „constituirea instanței”, ajungând la concluzia greșită că „alcătuirea” completului de judecată la care se referă art. 50 alin. 2 C. proc. civ. ar avea în vedere doar situația în care la nivelul instanței nu ar funcționa un număr suficient de judecători.

Categories
Articole Drept civil

Starea cauzei până la soluţionarea recuzării şi a declaraţiei de abţinere implică regimuri diferite?

Judecătorul aflat într-o situaţie de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părţi înainte de începerea oricărei dezbateri.

În ceea ce priveşte starea cauzei până la soluţionarea cererii de recuzare, conform art. 49 alin. 2) C. procedură civilă, formularea unei cereri de recuzare nu determină suspendarea judecăţii. Cu toate acestea, pronunţarea soluţiei în cauză nu poate avea loc decât după soluţionarea cererii de recuzare.

Aceste dispoziţii, potrivit ştirilor juridice, au fost contestate pe motiv de neconstituţionalitate, invocându-se şi o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

Categories
Articole Drept penal

Este constituțional ca procurorul ierarhic superior să judece cererea de recuzare a procurorului?

justitie1(1)
Din nou, Codul de procedură penală a fost chemat la apel în fața CCR pentru a se judeca o nouă excepție de neconstituționalitate. De data aceasta excepția invocată s-a referit la faptul că cererea de recuzare a procurorului este soluționată de procurorul ierarhic superior, iar autorul excepției consideră că acest aspect încalcă accesul liber la justiție, prevederile constituționale privind poliția instanțelor, cele referitoare la rolul și structura Consiliului Superior al Magistraturii și cele privind deciziile Curții Constituționale.

Categories
Organizare judiciară

Soluţionarea abţinerii sau recuzării fără citarea părţilor încalcă prevederile constituţionale?

descarcareccrAbţinerea sau recuzarea judecătorului a fost discutată de către noi în mai multe articole anterioare, însă acest subiect se pare că constituie un motiv constant de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţii de neconstituţionalitate. Reamintim că în legislaţie se prevăd cazurile de incompatibilitate în art. 64-64 C. procedură penală, iar persoana aflată într-un asemenea caz este obligată să declare că se abţine sau persoana interesată poate face o cerere de recuzare.

Cea mai mare nemulţumire vine însă din modul de soluţionare a acestor cereri, soluţionarea abţinerii sau recuzării se face în camera de consiliu, acesta din urmă a fost şi motivul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept civil

Abţinerea sau recuzarea judecătorului. Soluţionare

images-33O garanţie a respectării dreptului la un proces echitabil este reprezentată de cazurile de incompatibilitate prevăzute în legislaţie. Conform art. 64 C. procedură penală, unul dintre cazurile de incompatibilitate este reprezentat de cazul în care judecătorul este incompatibil dacă există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată. Persoana incompatibilă este obligată să declare, după caz, preşedintelui instanţei, procurorului care supraveghează urmărirea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de a participa la procesul penal, cu arătarea cazului de incompatibilitate şi a temeiurilor de fapt care constituie motivul abţinerii.