Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Depunerea declaraţiei cu veniturile obţinute în 2014 de către consultanţii fiscali

proiect-de-bugetPână pe 15 februarie, consultanţii fiscali sunt obligaţi să depună la Camera Consultanţilor Fiscali (CCF) declaraţia cu veniturile realizate în 2014, conform Hotărârii CCF nr. 9/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 8/2015.

Însă din cauza că în acest an data de 15 februarie pică în ziua de duminica, reprezentanţii CCF au precizat că depunerea declaraţiilor se va putea face şi în ziua de 16 februarie.

Obligaţia transmiterii declaraţiei intervine şi în cazul consultanţilor fiscali care n-au desfăşurat activitate în nume propriu sau n-au desfăşurat activitate deloc.

 

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Alegeri Articole Bugete

Curând ne vom alege preşedintele. Măcar de-ar fi un câştig pentru ţară!

prezAnul acesta România se va alege cu un nou preşedinte. Alegerile trebuie să se desfăşoare impecabil, din punct de vedere organizatoric. Să nu se lase cu scandal, acuze, suspiciuni.

Să nu fie ca la un trecut referendum, unde au avut loc până şi fenomene paranormale, reieşind că, din exces de simţ civic, defuncţii au evadat din locurile de veci ca să-şi exprime opţiunea politică! Nimeni nu i-a văzut pe răposaţi votând şi nici măcar ieşind din cripte. Dar ei figurau ca votanţi sârguincioşi… în scripte!

Cu  nădejdea că-n acest an nu vor exista fraude şi că totul va merge strună, în „Monitorul Oficial” nr. 641/2014 au fost publicate patru hotărâri de guvern în interesul bunei desfăşurări a alegerilor pentru preşedintele României.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Clasificarea ocupaţiilor din România 2014 republicată

1

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 300/2014 a fost publicată HG nr. 1352/2010, act ce aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupa de bază (conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08). 

Această republicare rezultă în urma faptului că Structura Clasificării ocupaţiilor din România a suferit mai multe modificări în ultimii aproape doi ani, cea mai recentă dintre acestea fiind operată la finalul lunii februarie.

Reamintim cele zece grupe majore:
– grupa majora 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori;
– grupa majora 2: Specialisti in diverse domenii de activitate;
– grupa majora 3: Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic;
– grupa majora 4: Functionari administrativi;
– grupa majora 5: Lucratori in domeniul serviciilor;
– grupa majora 6: Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit;
– grupa majora 7: Muncitori calificati si asimilati;
– grupa majora 8: Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente;
– grupa majora 9: Muncitori necalificati;
– grupa majora 0: Fortele armate.

Categories
Bugete Ştiri

Menţinerea nivelului pentru salariile bugetarilor

1

Senatul a aprobat Ordonanţa de urgenţă potrivit căreia nivelul salariilor bugetarilor pentru anul 2014  vor fi menţinute la acelaşi nivel cu cele din decembrie 2013, excepţia fiind cadrelor didactice cu o vechime de până la 6 ani, ale căror salarii sunt majorate cu 10 la sută, fără a depăşi salariul de bază.

Ordonanţa aprobată mai prevede că salariul lunar brut mai mic decat 3000 lei nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, dar şi faptul că zilele sau orele lucrate suplimentar sau în zilele de sărbători legale se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Reamintim că Ordonanţa de urgenţă 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013, prevede ca medicii şi farmaciştii rezidenţi care au un salariu brut mai mic de 3.000 de lei să primească bursă de rezidenţiat în cuantum de 670 de lei.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Penalităţile de întârziere în 2014

131634_articol

Modificările Codului de procedură fiscală, aduse prin OUG nr. 50/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 320/2013, se referă la stabilirea penalităţilor de întârziere cu caracter sancţionatoriu şi se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Începând cu 1 iulie a început aplicarea noului regim al penalităţilor şi al dobânzilor de întârziere dar care se vor utiliza şi în 2014.
Reamintim că din 1 iulie contribuabilii au început să achite pentru plăţile către stat neefectuate la timp, o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de întârziere, ceea ce înseamnă o penalitate de 7,3% anual, şi care reprezintă o importantă noutate contabilă.

Modificările OUG nr. 50/2013  se referă şi la regimul juridic la dobânzi. Astfel dobânzile au un caracter recuperatoriu, iar penalităţile un caracter sancţionatoriu.

Categories
Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Pachetul programelor naţionale de sănătate

pneumonia-la-copii

Ministerul Sănătății a lansat spre dezbatere publică noutatea legislativă în ceea ce priveşte proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea pachetului programelor naţionale de sănătate.
Astfel prin proiectul de Hotărâre, Ministerul Sănătății prin schimbările preconizate va asigura cadrul legislativ pentru derularea pachetului programelor naţionale de sănătate, în sensul definirii clare în cadrul fiecărui program a ansamblului de servicii medicale, preventive și curative, acordate atât persoanelor care au calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și persoanelor care nu realizează venituri din muncă pensie sau alte surse care prezintă patologii cu impact major asupra stării de sănătate.

Începând cu data de 1 februarie 2014, Ministerul Sănătăţii îşi asumă derularea şi finanţarea unui pachet care include un număr de 21 programe naționale de sănătate, dar şi Programul național de tratament al infecției cronice cu virursuri hepatice B, C și D, şi Programul național de tratament prin chirurgie cardiovasculară pediatrică.

Categories
Bugete

Promulgarea Legii bugetului de stat pe 2014

download (2)

Decretul privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 805/2013. Astfel bugetul de stat se stabileşte la venituri de 100.932,3 milioane lei, şi cheltuieli în sumă de 119.254,6 milioane lei, cu un deficit de 18.322,3 milioane lei.
Documentul mai arată că “În anul 2014, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1,2 miliarde lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care pot fi autorizate pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual”.

Categories
Organizare judiciară

Propuneri la noua lege a salarizării – majorări anuale, din 2014

Noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice pregătită de Guvern pentru 2014 şi anii următori, include ca salariile de bază pentru fiecare clasă de salarizare vor fi determinate ca valori nominale folosind un coeficient I în valoare de 800 lei, corespunzător salariului minim brut pe ţară de la 1 iulie, şi coeficienţii de ierarhizare existenţi, iar diferenţa dintre două clase de salarizare succesive va fi păstrată la 2,5%.

Astfel  începând cu 2014 salariile bugetarilor vor fi majorate anual,  în mod etapizat şi succesiv, dar numai pentru anumiţi funcţionari, respectiv aceia al căror salariu de încadrare este mai mic decât cel care va rezulta prin aplicarea noii legi.

O altă latură  din legea salarizării,  menţionată se refferă la cuantumul sporurilor, primelor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor va fi stabilit astfel încât, împreună cu salariile de bază, să nu depăşească creşterile salariale prevăzute pentru fiecare an în parte prin legile anuale speciale. Pentru personalul încadrat pe studii medii care absolvă studii superioare, se va asigura la promovare cel puţin clasa de salarizare deţinut anterior aferentă gradaţiei avute.

Categories
Social Ştiri

Creşterea alocaţiei pentru copii, o ţintă pentru anul 2014

alocatie

Ministrul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu, a declarat că creşterea alocaţiei pentru copii este o ţintă pentru anul 2014, în condiţiile în care va exista şi bugetul necesar.

Mariana Câmpeanu a menţionat că alocaţia pentru copii nu a fost mărită din 2008, dar speră ca pentru 2014 să crească economia şi să fie posibilă planificarea în bugetul pe anul următor creşterea alocaţiei.