Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ultima şedinţa:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală, precum şi a altor acte normative

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2017

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A
2. HOTĂRÂRE privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
3. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.