Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ultima şedinţă:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru realizarea ”Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol” aferentă programului de înzestrare esenţial ”Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017
3. PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 360/2013, privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti, la 29 august 2017
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003
5. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediţii a Forumului România-Republica Moldova în domeniul justiţiei
6. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.