computer-300x300Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului 10/368/2010 al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea  procedurii de avizare a produselor biocide care sunt puse la dispoziție pe piață pe teritoriul României, precum și pentru modificarea Ordinului nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței producerii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.

Potrivit referatului proiectului de act normativ se reglementează modificari şi completări ale Ordinului 10/368/2010, astfel:
– rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacităţii biocide în funcţie de tipul de produs, activitatea afirmată pe eticheta produsului şi în recomandările de utilizare vor fi efectuate conform unor metode elaborate de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), de Comitetul European de Standardizare (CEN);
– pentru perioada de grație necesară punerii la dispoziție pe piață și utilizării stocurilor existente de produse biocide care fac obiectul prevederilor de la art. 9 alin (1), (2) și (3) se aplică prevederile art. 52 din Regulamentul UE nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide şi plasate pe piaţă, cu modificările si completările ulterioare;
– indicaţia de utilizare în unităti sanitare este valabilă până la “(3 ani de la data emiterii avizului)”;
– în vederea procurării produselor biocide pentru activitatea proprie, toate unităţile sanitare publice şi private, indiferent de subordonare, sunt obligate să solicite furnizorului de produse avizul/autorizația/certificatul de recunoaștere mutuală eliberat de Comisia Naţională de produse Biocide, precum şi rezultatele de laborator care demonstează eficacitatea acestora; ş.a.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.