dosar-documentMinisterul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), va prezenta la 2 august proiectul „Consolidarea cadrului pentru creşterea calităţii serviciilor publice şi pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”.

Documentul vizează următoarele obiective:
• analiza situaţiei serviciilor publice furnizate în prezent de administraţia publică;
• dezvoltarea metodologiei de elaborare a standardelor de calitate şi de cost pentru servicii publice descentralizate şi aplicarea acesteia în vederea elaborării de propuneri de standarde de calitate şi, după caz, de cost, pentru 2 domenii de servicii publice;
• elaborarea propunerilor de standarde de calitate şi, după caz, de cost pentru servicii publice descentralizate;
• metodologie de evaluare şi monitorizare a capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale;
• sistem de monitorizare şi evaluare a standardelor de calitate şi cost şi a capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale.

Astfel, proiectul este cofinanţat de UE, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014–2020 (POCA) şi are o valoare totală eligibilă de 37.138.773,25 lei.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.