Guvernul a elaborat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice locale, prin aplicarea cărora s-ar creşte cotele defalcate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale, de la 71,5%, în prezent, la 100% din 2018.

Momentul promovării Codului finanţelor publice locale este corelat cu măsurile cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020, care conţine, la Capitolul «Administraţie Publică. Politici Regionale» o măsură referitoare la modificări legislative pentru administraţia publică locală, inclusiv reanalizarea surselor de finanţare ale bugetelor locale (Programul de Guvernare 2017-2020 prevede creşterea cotelor defalcate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale, de la 71,5%, în prezent, la 100% din 2018) şi revizuirea mecanismului de echilibrare a bugetelor locale cu sume din unele venituri ale bugetului de stat”, se arată în proiectul postat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

În preambulul proiectului se menţionează că acest Cod al finanţelor publice locale a fost elaborat la solicitarea reprezentanţilor structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.
În document se precizează, de asemenea, că au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) şi ai Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.