proiect-de-bugetProcedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, a suferit unele modificări şi completări aduse prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 161/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 130/2015.

Reamintim că Serviciul „Spaţiul privat virtual” constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/ANAF prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoana fizică în legătură cu situaţia fiscală proprie a acesteia.

Astfel acţiunile asigurate de serviciul ”Spaţiul privat virtual” sunt:
– modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de anunţare;
– comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii;
– descărcări de documente;
– renunţarea la folosirea serviciului;
– monitorizarea istoricului accesului şi acţiunilor.

Modificările se referă și la anexa nr. 1 la procedură, și anume includerea decizii de impunere:
– decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013;
– decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015;
– decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.