hypanis.ru Norma pentru vânzarea poliţelor de asigurare în mediul online, aprobată - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

asf_dcnews_ro_04285400Potrivit unui comunicat al ASF, Norma privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, prin care se doreşte o reglementare adecvată a vânzării produselor de asigurare în mediul online a fost aprobată de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Conform instituţiei, a fost pus în discuţie şi aprobat proiectul Normei de modificare şi completare a Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare. Modificările prevăd actualizarea şi flexibilizarea cadrului de reglementare secundară aplicabil investirii activelor fondurilor de pensii în vederea diversificării portofoliilor acestora.

Totodată, Consiliul ASF a mai aprobat proiectul Normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative şi proiectul Normei cu privire la obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative administrate privat.

De asemenea, în cadrul şedinţei s-a aprobat şi ‘Ghidul participantului la Sistemul de Pensii Administrate Privat Pilonul II’ din seria publicaţiilor destinate educaţiei financiare. Ghidul constituie funcţionarea concretă şi beneficiile Pilonului II, etapele aderării la un fond de pensii administrat privat şi modalităţile de plată a pensiei, dar şi măsurile concrete de asistenţă pe care ASF le pune la dispoziţia participanţilor.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.