energie
În şedinţa din 7 octombrie, Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, o serie de reglementări prin care se armonizează legislaţia naţională cu Directiva 2012/27/UE a Parlamentului Europei şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică.

Actul normativ adoptat de Guvern introduce o serie de modificări, printre care:

  • Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată a energiei electrice şi termice se stabilesc prin legislaţia naţională de punere în aplicare a deciziei CE, actul normativ urmând să se actualizeze periodic;
  • Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică constau într-o matrice de valori diferenţiate prin factori relevanţi, printre care anul construcţiei şi tipurile de combustibil, şi trebuie să se bazeze pe o analiză care să ia în considerare, printre altele, datele de exploatare în condiţii realiste, combinaţia de combustibili şi condiţiile climatice, precum şi tehnologiile de cogenerare aplicate;
  • Se elimină termenul de 90 de zile prin care se adoptau, prin ordin al preşedintelui ANRE, valorile de referinţă armonizate şi factorii de corecţie aplicabili la nivel naţional;
  • Cantitatea de energie electrică produsă în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, acoperită de garanţie, se determină în conformitate cu metodologia de stabilire a eficienţei procesului de cogenerare;
  • Garanţiile de origine pentru cogenerarea de eficienţă înaltă emise în statele membre UE sunt recunoscute pe teritoriul României pe bază de reciprocitate;
  • Producţia din unităţi de cogenerare de mică putere sau din unităşi de microgenerare, care asigură realizarea de economii de energie primară faţă de valorile de referinţă ale eficienţei producerii separate de energie electrică şi termică, se consideră ca provenind din cogenerarea de eficienţă înaltă.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.