1
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică, proiectul de Ordin privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.

În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2014, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate.

În România a avut loc un amplu proces de clasificare a unităţilor medicale conform criteriilor de evaluare în categoria corespunzătoare gradului de competenţă în conformitate cu prevederile art. 171 alin.(5) din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1408 / 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323 / 2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările ulterioare.

Pentru spitalele care îndeplinesc doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată este posibilă clasificarea provizorie, aprobată prin Ordin al ministrului sănătăţii conform articolului 5 al Ordinul ministrului sănătăţii nr.323/2011.

Din motive obiective cum ar fi: nealocarea de fonduri de la bugetul statului sau de l bugetul autorităţilor locale, programelor de reabilitare şi renovare care nu au fost finalizate, blocarea ocupării posturilor vacante, derularea cu dificultate a unor programe cu fonduri europene o serie de spitale nu pot duce la îndeplinire responsabilităţile asumate prin planul de conformare în termele de implementare stabilite.

Spitalele care nu au respectat termenul din anul curent, respectiv 31.12.2014, pentru îndeplinirea responsabilităţilor asumate din planul de conformare, ar putea pierde clasificarea provizorie, cu repercursiuni importante în ceea ce priveşte scăderea sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate.

Prelungirea termenelelor de implementare a măsurilor prevăzute în planul de conformare până la data de 31.12.2014.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.