images-5Guvernul a modificat normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004. Normele metodologice stabilesc posibilitatea organizațiilor de îmbunătățiri funciare (OIF) de a formula cereri de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, în condițiile stabilite prin actul primar.

Astfel, se instituie prevederi privitoare și la faptul că, infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale se poate transmite la solicitare în proprietatea organizațiilor sau federațiilor.

Totodată, se reglementează transmiterea dreptului de utilizare asupra terenului aferent infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, inclusiv asupra zonelor de protecție ale acestei infrastructuri.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.