min sanatatii
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice au emis Ordinul comun prin care se stabileşte documentaţia de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide.

Acest ordin comun standardizează documentaţia necesară pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de substanţe biocide derulate de către unităţile medicale şi alte instituţii care utilizează astfel de produse. Ordinul îmbunătăţeşte procesul de achiziţie prin prevenirea întârzierilor în iniţierea procedurilor de atribuire, prin responsabilizarea autorităţilor contractante în legătură cu conţinutul documentelor de licitaţie.

Autorităţile contractante au acum la dispoziţie fişa de date, precum şi caietul de sarcini cu specificaţiile pentru achiziţionarea produselor biocide.

Este pentru prima dată când o asemenea documentaţie este standardizată şi utilizarea ei devine obligatorie. O comisie tehnică de experţi, specialişti cu competenţe în epidemiologie şi igienă, a lucrat la întocmirea caietului de sarcini standard.

Această măsură vine după ce, la începutul lunii septembrie, Ministerul Sănătăţii a adoptat măsuri stricte de autorizare şi verificare a produselor biocide.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.