În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018, a fost publicată Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Potrivit noii legi, există posibilitatea dovedirii cu declarații autentice de martori, înstrăinarea construcțiilor, a suprafețelor de teren aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora.

Pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților, aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative de producție, fostele asociații economice intercooperatiste și fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deținători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
– sunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
– fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și a plății impozitelor și taxelor în conformitate cu prevederile legale;
– pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
– terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.