imagesImplementarea de contoare inteligente de energie electrică la aproximativ 80% din clienţii finali, propusă de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru anul 2020, a fost eliminată.

Motivul eliminării îl constituie faptul că nu s-a realizat până acum o analiză relevantă privind costurile şi beneficiile acestui proiect, iar perioada în care ANRE va face o analiză cost-beneficiu pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligente nu va mai fi 2016-2020, ci 2017-2020.

Astfel se propune modificarea ordinului 145/2014 al preşedintelui ANRE şi abrogarea articolul 3, care precizează că „Pentru implementarea sistemelor inteligente de măsurare a energiei electrice, ritmul aplicat de către operatorii de distribuţie concesionari este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi are ca ţintă până în anul 2020 implementarea la circa 80% din numărul de clienţi finali”.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.