Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că nu reprezintă eroare materială, în sensul prevăzut de art. 318 C. proc. civ. (hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare) neconsemnarea prezenţei contestatorului în sala de judecată în ziua pronunţării, în condinţiile în care în practicaua deciziei s-a consemnat prezenţa acestuia.

(Decizia nr. 345 din 2 februarie 2018, pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.