Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că neindicarea hotărârii împotriva căreia se exercită calea de atac a recursului şi nedezvoltarea motivelor de recurs determină instanţa, în baza 483 alin. 3 și alin. 4 C. proc. civ., să anuleze recursul. În speţă, recurenta a invocat doar încălcarea unor texte din Codul de procedură civilă de instanţele de fond şi apel, fără menţionarea hotărârii care se atacă şi fără a indica motivele de recurs, astfel că, nefiind reţinute nici motive de ordine publică, soluţia a fost anularea recursului.

(Decizia nr. 254 din data de 26 ianuarie 2018 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având ca obiect recurs strămutare)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.