Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu se pune problema aplicării prioritare a dreptului european în lipsa unui conflict dintre dreptul intern și dreptul european, nefiind incident art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 (Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunțarea hotărârilor rămase definitive și irevocabile prin încălcarea principiului priorității dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. 2, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constituția României, republicată.)

(Decizia nr. 122 din data de 22 ianuarie 2018 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect revizuire)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.