Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016, document care are ca scop principal recunoaşterea şi totalizarea perioadelor de asigurare socială realizate pe teritoriul ambelor state, determinarea legislaţiei aplicabile în cazul lucrătorilor migranți, egalitatea de tratament, precum și exportul prestaţiilor.

Acordul se va aplica legislaţiei din România privind indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură și în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces și alocaţia de stat pentru copii.
Pentru Republica Serbia, Acordul se va aplica legislaţiei privind prestaţiile din asigurări de pensii şi invaliditate, prestaţiile din asigurări de sănătate, prestaţiile în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, prestaţiile de maternitate, alocaţiile pentru copii.

Acordul se va aplica tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia sau ambelor state contractante şi persoanelor ale căror drepturi derivă conform legislaţiei aplicabile de la persoanele menţionate mai sus.

Acordul se va aplica legislaţiei din România privind indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură și în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces și alocaţia de stat pentru copii.
Pentru Republica Serbia, Acordul se va aplica legislaţiei privind prestaţiile din asigurări de pensii şi invaliditate, prestaţiile din asigurări de sănătate, prestaţiile în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, prestaţiile de maternitate, alocaţiile pentru copii.
Acordul se va aplica tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia sau ambelor state contractante şi persoanelor ale căror drepturi derivă conform legislaţiei aplicabile de la persoanele menţionate mai sus.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.