Legea prin care copiii minori, cu vârstă până la trei ani, pot fi exceptaţi de la calculul cheltuielilor de întreţinere şi de la cel al cheltuielilor asociaţiei de proprietari a fost promulgată de Preşedinte.

Acesta a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Legea prevede: „Asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin.(1) lit.b) pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani. Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice”.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.