Guvernul a aprobat, prin Memorandum, Programul Naţional de Reformă (PNR) 2017, elaborat sub coordonarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene. Documentul asigură continuitatea reformelor în scopul îndeplinirii obiectivelor naţionale asumate în cadrul Strategiei „Europa 2020” şi punerii în aplicare a recomandărilor specifice de ţară. La acestea se adăugă acţiuni noi, definite pe baza priorităţilor stabilite atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi a celor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020 sau în alte documente strategice naţionale. PNR 2017 a fost transmis, spre consultare, partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional în prima jumătate a lunii aprilie a.c., cu sprijinul Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social.

Măsurile incluse în program vizează în principal politica fiscal-bugetară, administraţia publică, mediul de afaceri şi competitivitatea, ocuparea forţei de muncă, cercetarea şi inovarea, mediul, energia, educaţia, combaterea sărăciei şi incluziunea socială.

În domeniul politicii fiscal-bugetare, în anul 2017, măsurile se vor concentra asupra îmbunătăţirii gestionării investiţiilor publice, definitivării legislaţiei privind parteneriatul public-privat, eficientizării cheltuielilor bugetare, îmbunătăţirii colectării taxelor şi impozitelor şi continuării acţiunilor de control pentru prevenirea şi combaterea muncii nedeclarate şi a celei subdeclarate.

La capitolul educaţie, PNR 2017 conţine măsuri de promovare a accesului egal la educaţie de calitate, cu accent pe grupurile vulnerabile şi monitorizarea copiilor aflaţi în afara sistemului de educaţie, măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, extinderea programului ”A doua şansă” pentru cei care nu au finalizat învăţământul obligatoriu, dar și modernizarea curricum-ului școlar pentru învățământul gimnazial, profesional şi tehnic. De asemenea, documentul prevede finalizarea proiectului de dezvoltare a programului ”Școală după școală”.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.