Directiva 2006/112/CE a Consiliului prevede că statele membre pot aplica cote reduse de taxă pe valoarea adăugată (TVA) în cazul publicațiilor pe orice tip de suport fizic. Cu toate acestea, publicațiile electronice nu pot beneficia de o cotă redusă de TVA, ci trebuie să fie impozitate la cota standard de TVA.

În concordanță cu comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 referitoare la o strategie privind piața unică digitală pentru Europa și pentru a ține pasul cu progresele tehnologice din economia digitală, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alinia cotele de TVA pentru publicațiile electronice la cotele reduse de TVA aplicate publicațiilor care sunt livrate pe suport fizic.

Statele membre ar trebui să își păstreze libertatea de a stabili cotele de TVA pentru publicații și de a restrânge domeniul de aplicare a cotelor reduse de TVA, inclusiv, sub rezerva unei justificări obiective, în cazul în care publicațiile digitale oferă același conținut de lectură.

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume de a permite statelor membre să aplice aceleași cote de TVA publicațiilor furnizate pe cale electronică ca cele pe care le aplică în prezent publicațiilor pe orice tip de suport fizic, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificată în consecință.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.