Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.c) din Constituția României, al art. 11 alin.(1) lit. A. c) şi al art.27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a luat în dezbatere sesizarea referitoare la neconstituționalitatea dispozițiilor „art. 13 alin. (1), (6), și (7), art. 19 alin. (1), art. 35 alin. (1) și art.186 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților”, sesizare formulată de un număr de 63 deputați, potrivit unui comunicat.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituţionalitate și a constatat că dispozițiile art.13 alin. (1), (6) și (7), art.1 9 alin. (1), art .35 alin. (1) și art. 186 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Camerei Deputaţilor.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.