Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 9 august 2017:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi finanțarea activităţii de vaccinare a populației în România

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenției privind Aviația Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016

4. PROIECT DE LEGE privind reglementarea activității de tele-muncă.

II. ORDONANȚE

1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

2. ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

3. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind denumirile calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

2. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, construcție şi teren aferent, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligațiile călătorilor din transportul feroviar

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.