algeRegulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/673 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 116 din 30 aprilie 2016.

Potrivit actului normativ, întrucât până acum nu au fost prevăzute norme de producție detaliate pentru microalgele consumate ca alimente în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (2) și deoarece au apărut întrebări referitoare la normele pe care trebuie să le respecte operatorii care cultivă microalge destinate utilizării ca alimente, este necesar să se clarifice situația și să se prevadă norme de producție detaliate pentru astfel de produse.

Producția de microalge seamănă în multe privințe cu producția de alge marine, deși nu se desfășoară în mare. În plus, atunci când sunt utilizate ca hrană pentru animalele de acvacultură, microalgele, la fel ca algele marine pluricelulare și ca fitoplanctonul, fac deja obiectul normelor de producție detaliate referitoare la recoltarea și cultivarea algelor marine, în temeiul articolului 6a din Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Așadar, este oportun să se precizeze faptul că normele de producție detaliate pentru algele marine ar trebui să se aplice și producției de microalge care urmează a fi utilizate ca alimente, se mai arată în actul normativ.

Astfel, conform modificărilor aduse Regulamentului (CE) nr. 889/2008, articolul 6a stabileşte că termenul «alge marine» include algele marine pluricelulare, fitoplanctonul și microalgele.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.