guvernGuvernul a adoptat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Documentul va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

Acordul de la Paris a fost semnat, din partea României, la 22 aprilie 2016, la New York, de către ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer.

Actul normativ este primul acord cu caracter universal în domeniul schimbărilor climatice care impune obligații juridice tuturor Părților pentru realizarea obiectivului global pe termen lung – de limitare a creșterii temperaturii medii globale sub 2˚C față de nivelul din perioada pre-industrială, în funcție de capacitățile și responsabilitățile de care dispun statele. Totodată Părțile vor depune eforturi pentru a limita creșterea temperaturii medii globale cu 1,5 grade Celsius.

Prin intermediul documentului se dorește ca statele dezvoltate să continue mobilizarea surselor de finanțare pentru statele în curs de dezvoltare, să asigure transferul de tehnologie și creșterea capacității celor din urmă de a se adapta la efectele schimbărilor climatice, implementând în acelaşi timp și măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Mai mult, tratatul stabileşte un mecanism de revizuire a angajamentelor asumate, la un interval de 5 ani, prin care să se asigure ambiția și durabilitatea acordului, în completarea unui proces de evaluare la nivel global a progresului consemnat în atingerea obiectivelor stabilite.

Principalele obligații ale României în conformitate cu Acordul de la Paris, din punct de vedere al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, sunt:

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 43% până în 2030 față de 2005 sub EU ETS (activităţi în domeniul energetic, inclusiv rafinăriile; activităţi de producţie şi prelucrare a metalelor feroase; activităţi în industria mineralelor – ciment, var, sticlă şi ceramică, activităţi de producere a celulozei, hârtiei şi cartonului; industria chimică; activităţi de producţie şi prelucrare a metalelor neferoase) – obiectiv unic la nivel UE;
  • participarea la efortul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 30% până în 2030 față de 2005 în sectoarele non-ETS, incluzând transportul, agricultura, construcțiile, gestiunea emisiilor din deșeuri – obiectiv la nivel de state membre ale UE stabilit în funcție de PIB/cap de locuitor.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.