concurenta neloiala„Dacă nu te afli în concurență, este un lucru rău. Concurența te determină să te îmbunătățești tot timpul. (Shu Qi)

S-a ajuns la concluzia că, atunci când există concurență pe piață, ea „scoate ce e mai bun dintr-un produs și ce e mai rău din oameni.” (David Sarnoff) Împinși de dorința de a rămâne sau de a ajunge lideri pe o anumită piață, unii oameni de afaceri recurg la practici mai puțin ortodoxe pentru a-și atinge scopul.

Legiuitorul român a constatat că practicile de concurență neloială s-au înmulţit, fapt dovedit de numeroasele plângeri cu care s-a confruntat Consiliul Concurenței. Era nevoie de clarificarea modului în care se aplică sancțiunile pentru astfel de fapte de concurență neloială și de modul în care se vor  aplica sancțiunile în scopul descurajării unor astfel de practici.

În Monitorul Oficial nr. 713 din 30 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul 354/2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței din 9 septembrie 2014.

Care este procedura prin care sunt constatate și sancționate faptele de concurență neloială din legea 11/1991 și din legea 21/1996?

Să presupunem că firma A realizează că i-au fost deturnați clienții pentru că angajatul pe care l-a sancționat disciplinar și apoi l-a dat afară a furnizat concurenței secrete comerciale, informații pe care se obligase în scris să nu le divulge. Firma A va trebui să probeze legătura de cauzalitate dintre deturnarea clientelei sale și datele furnizate de fostul său angajat.

Firma A va depune o sesizare la Consiliul Concurenței, care va analiza cererea sa și dacă va considera sesizarea întemeiată va cere date suplimentare de la reclamant. Pentru ca cererea să fie completă, firma A trebuie să furnizeze în scris datele privind posibila practică neconcurențială, interesul legitim al acesteia și riscul producerii unui prejudiciu.

După ce stabilesc că plângerea are bază reală, cei de la Consiliul Concurenței vor putea să facă inspecții inopinate la firma suspectată de concurență neloială, în scopul de a strânge probe pentru a putea pronunța o decizie. În luarea deciziei se iau în considerare: gradul de pericol social, împrejurările în care a fost săvârșită fapta și importanța sectorului economic în care s-a produs aceasta în ansamblul economiei naționale.

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a stabilit că Plenul Consiliului Concurenței va constata și aplica sancțiunile prin decizii. Decizia va cuprinde: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale, indicarea dispoziției legale încălcate, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, criteriile de individualizare a sancțiunii, amenda aplicată, termenul și modalitatea de plată, termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.

Deciziile prin care cei vinovați sunt sancționați se comunică prin poștă cu confirmare de primire și dacă acest lucru nu este posibil, decizia se va afișa la sediul firmei, în termen de 30 de zile de la emiterea ei. Rețineți că dacă decizia se va afișa este obligatoriu să se întocmească un proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor.

În exemplul dat, fapta constatată a fi contravenție se încadrează în cele prevăzute de legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale. Dacă celui vinovat i se va aplica amenda printr-un proces-verbal, nemulțumitul poate contesta procesul-verbal în 15 zile de la comunicare la judecătoria de la locul săvârșirii faptei. Tot în 15 zile poate achita voluntar amenda.

În cazul în care contravenientul nici nu atacă decizia, nici nu achită amenda, atunci cu titlu de știri juridice, s-a prevăzut că decizia Consiliului Concurenței devine titlu executoriu și cel vinovat va fi executat fără somație și fără a se mai apela la instanțele de judecată.

În cazul încălcării prevederilor din Legea 21/1996 – de exemplu participarea cu oferte trucate la licitații, condiţionarea  încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte sau eliminarea de pe piaţă a altor concurenţi, limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţă şi libertatea exercitării concurenţei de către alte întreprinderi, precum şi înţelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumite întreprinderi, fără o justificare rezonabilă – procedura e similară cu cea aplicată pentru faptele din Legea 11/1991.

Deciziile Plenului Consiliului Concurenței privind faptele prevăzute de legea 21/1996 pot fi contestate în 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel București. Cel vinovat poate achita amenda în 30 de zile de la comunicarea deciziei. Dacă amenda pentru încălcarea faptelor din legea 21/1996 este constatată printr-un proces-verbal, acesta poate fi contestat în 15 zile de la comunicare la Judecătoria sector 1 București.

Dacă documentul prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin decizie nu este depus la Consiliul Concurenței în 30 de zile de la comunicarea deciziei, atunci Consiliul Concurenței va sesiza ANAF de la sediul/domiciliul contravenientului pentru a fi executat în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestaţie, dacă decizia nu a fost atacată în acest termen.

Ce fapte pot fi constatate prin proces-verbal și care este procedura?

În afara celor prezentate mai sus privind Legea 11/1991 și 21/1996, unde se pot întocmi fie decizii, fie procese-verbale, inspectorii de concurență pot, în baza sesizării provenită de la o persoană privind practicarea de către o firmă a unor fapte de concurență neloială, să vină în inspecții la sediul acesteia. Dacă, cu prilejul acestei inspecții, se găsesc informații, documente, înregistrări și evidențe incomplete, aceștia vor completa un proces-verbal prin care constată contravenția.

Contravenientul poate achita amenda fie în numerar, fie prin ordin de plată, în 15 zile de la comunicarea procesului-verbal și va trimite o copie a dovezii achitării amenzii către Consiliul Concurenței. Dacă cel vinovat nu atacă procesul-verbal, acesta devine titlu executoriu și va fi supus procedurii executării fără somație sau altă formalitate.

Dacă nu se face dovada achitării amenzii, Consiliul Concurenței va sesiza ANAF de la de la sediul/domiciliul contravenientului pentru a fi executat în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestaţie.

Concurența este sufletul comerțului

Faptul că procesul-verbal și decizia care constată și sancționează contravențiile din domeniul concurenței devin titlu executoriu în cazul în care nu sunt contestate sau amenda nu este achitată, va conduce la simplificarea modului de executare a vinovaților și de colectare a amenzilor de la aceștia.

 „În dragoste și în război totul este permis” (Smedley), dar nu uita: „cine sapă groapa altuia, cade singur în ea!” Aviz amatorilor, pentru care practicarea concurenței neloiale a devenit un mod de a-şi conduce afacerile. Fiindcă cine greșește, plătește!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.