camp2Deşi viaţa la ţară pare monotonă, calmă, activitatea oricărui agricultor are loc într-un mediu imprevizibil. La fel ca şi în practicarea sporturilor extreme, nu lipsesc riscurile, adrenalina. Care-i principala sursă de risc, de emoţii, pentru un agricultor? Fenomenele meteo distructive! Acestora li se adaugă dăunătorii, ploile acide şi restul factorilor ce pot genera pagube economice.

În “Monitorul oficial” 169/2015 a fost publicată Norma ASF nr. 5/2015 privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, prin care sunt stabilite condiţiile şi documentele în baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) acordă avizul prealabil fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor agricole, în vederea înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, dar şi avizul necesar funcţionării lor.

Ţelul oricărui fond mutual pentru gestionarea riscurilor în agricultură e asigurarea membrilor afiliaţi spre a putea primi plăţi compensatorii pentru pagubele economice pricinuite de către intervenţiile distructive ale fenomenelor climatice nefavorabile, incidentelor de mediu, bolilor animalelor, organismelor dăunătoare şi măsurilor luate pentru eliminarea şi preîntâmpinarea împrăştierii acestora.

Fondul mutual pentru gestionarea unor riscuri în agricultură se va constitui ca asociaţie, desfăşurându-şi activitatea în baza unui statut şi-a normelor care-i guvernează funcţionarea. Fiecare fond va avea un consiliu director, alcătuit din cinci membri. Potrivit ultimelor ştiri juridice, acesta va împuternici un comitet executiv, în fruntea căruia va sta un director general. Mandatul său va dura 4 ani!

 

Avizare… în două faze!

Fiecare fond trebuie să fie avizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.  Avizarea are două etape. Într-o primă etapă are loc avizarea prealabilă (pentru a figura, ca fond, în registrul asociaţiilor). În cea de-a doua etapă se va derula avizarea în scopul funcţionării fondului.

Atenţie! Avizarea prealabilă nu asigură, obligatoriu, şi dobândirea avizului în scopul funcţionării. Deci, nu trebuie să spui „hop”, până ce n-ai trecut pârleazul! Pentru fiecare dintre cele două faze, taxa de avizare va fi, potrivit ultimelor ştiri juridice, de 1000 lei.

Pentru a dobândi avizul prealabil necesar înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, solicitanţii vor depune la ASF o cerere-standard, actul constitutiv şi statutul, dovada achitării taxei de avizare şi documentele pe baza cărora se va înfăptui verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute membrilor consiliului director.

Pentru ca agricultorii păgubiţi să beneficieze de programele de compensaţii financiare, e nevoie să fie enumerate fenomenele climatice nefavorabile, bolile animalelor, organismele dăunătoare plantelor şi incidentele de mediu care, odată survenite, pot îndreptăţi efectuarea unor cereri de compensaţie.

De asemenea, e nevoie să fie prevăzute atât modalitatea de gestionare a sumelor depuse-n fondul de compensaţii, cât şi dispoziţiile privind condiţiile de obţinere a compensaţiilor financiare. Trebuie să fie prezente şi reguli privind neîmpiedicarea afilierii fermierilor la fond şi accesul structurilor de control şi audit la evidenţele din contabilitate şi la restul actelor legate de rambursările din fonduri publice şi compensaţiile financiare achitate membrilor.

Ca să capete, de la ASF, avizul de funcţionare, solicitantul va trebui să depună o cerere-standard, copii ale documentelor ce dovedesc înregistrarea fondului în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, acte din care rezultă că fondul e în relaţii de colaborare cu un expert în calcule statistice referitoare la asigurări şi finanţe şi că are o funcţie corespunzătoare de evaluare a daunelor sau că a externalizat această atribuţie.

Solicitantul va trebui să depună şi câte o declaraţie, pentru fiecare membru al comitetului executiv, inclus aici fiind şi directorul general, din care să rezulte că-s îndeplinite cerinţele de asigurare a unei capacităţi corespunzătoare de gestiune financiară. Va trebui să depună şi un plan de afaceri pe 3 ani şi extrasul de cont al unei bănci autorizate în România, care să dovedească plata integrală a contribuţiei fiecărui membru asociat.

În 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei, ASF-ul va hotărî asupra acordării avizului de funcţionare. ASF-ul poate respinge cu uşurinţă şi din mai multe pricini cererea de acordare a avizului de funcţionare, cum ar fi, de pildă, din motivul insuficienţei banilor pentru achitarea compensaţiilor destinate agricultorilor.

Să le dorim, aşadar, mult succes solicitanţilor!

 

Ce li se cere componenţilor organelor de conducere?

Membrii consiliului director al fondului trebuie să prezinte o excelentă reputaţie, probitate morală şi experienţă profesională potrivită cu atribuţiile. Ei nu trebuie să fi fost condamnaţi pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mită, spălare a banilor, deturnare de fonduri. Nu trebuie să fi suferit nici condamnări definitive pentru evaziune fiscală, abuz în serviciu, corupţie, infracţiuni aferente legislaţiei pieţei financiar-bancare, legislaţiei privind falimentul, protecţiei consumatorilor ori alte fapte care conduc la constatarea că nu pot asigura o administrare onestă, prudentă, a fondului.

Ei trebuie să fie absolvenţi de studii superioare şi, totodată, să nu fi fost declaraţi faliţi şi să nu fi făcut parte din conducerea vreunei asociaţii, fundaţii sau societăţi cu scop lucrativ ce nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de terţele persoane.

Atât membrii comitetului executiv, cât şi directorul general trebuie să îndeplinească condiţiile de mai sus şi să posede o experienţă de minimum 4 ani într-o funcţie de conducere în domeniul financiar-bancar. Lor nu le e îngăduit să deţină această calitate la o altă entitate, pe durata mandatului. Membrii comitetului executiv şi directorul general nu pot îndeplini, concomitent, nicio altă funcţie la nivelul fondului.

Este de apreciat că în alcătuirea comitetelor executive ale fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură vor intra specialişti cu studii superioare şi experienţă managerială financiar-bancară. Dar, oare, n-ar fi fost potrivit ca printre ei să se fi aflat şi persoane cu experienţă în agricultură? Până la urmă, beneficiarii fondului activează în domeniul agricol. Poate că agricultura ar fi trebuit să fie mai puternic reprezentată la cârma fondului mutual. Dar normele sunt clare!

Agricultura e o ştiinţă exactă. Dar şi o loterie. Un domeniu al riscului! O grindină furioasă ori o revărsare de ape ar putea face una cu pământul o plantaţie pe care s-au semănat… zeci de mii de euro. În loc de recolta visată, fermierul ghinionist se va alege cu un maldăr de reziduuri vegetale.

Când se-adună norii negri de furtună, truditorul gliei stă cu inima cât un purice. Nu-i de mirare că agricultorii urmăresc prognoza meteo cu o atenţie neegalată nici măcar de către… gospodine, la difuzarea celui mai nou serial turcesc!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.