electrigasCelor mai multe persoane le e dragă pacea şi le displace gâlceava. Dacă abordarea este raţională iar vinovatul e dispus să-şi rectifice conduita ori să acopere eventualele pagube, orice conflict are şanse mari de-a fi rezolvat chiar de către cei implicaţi. Împăcarea e aproape. În toate celelalte cazuri, soluţionarea diferendului necesită intervenţia unei terţe entităţi sau autorităţi.

Ordinul ANRE 150/2015 privind aprobarea Regulamentului de soluţionare a plângerilor împotriva operatorilor de reţea sau de sistem din domeniul energiei a fost publicat în “Monitorul Oficial” 774/2015. Încă de la început se precizează, spre a elimina orice altă interpretare, că “domeniul energiei” înseamnă sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice.

Noul regulament trebuie urmat, obligatoriu, după ce a avut loc înregistrarea plângerii îndreptate contra operatorului de reţea sau de sistem din domeniul energiei. Totuşi, dacă petentul a cerut soluţionarea şi altei autorităţi – de pildă a găsit de cuviinţă să-şi rezolve problema în justiţie, plângerea efectuată către ANRE va fi clasată.

Persoana fizică sau juridică ce se consideră vătămată are la dispoziţie 12 luni, socotite de la data comiterii abaterii de către operator, pentru a-şi înregistra plângerea la ANRE (Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Domeniul Energiei). Cererea este depusă mai târziu? Va fi respinsă!

Dacă unei persoane i-a fost încălcat un drept sau i-a fost afectat un interes legitim printr-un act pe care l-a emis operatorul de reţea, prin răspunsul căpătat la cererea sa ori prin faptul că nu i s-a răspuns la cerere (în termenul legal de 30 de zile), va putea recurge la ANRE pentru rezolvarea diferendului cu operatorul din domeniul energiei.

Vor putea cere intervenţia ANRE şi persoanele care apreciază că au fost prejudiciate în drepturi şi în interesele lor legitime printr-un nejustificat refuz de a fi realizată o acţiune necesară pentru ocrotirea intereselor acestora, de către operator.

 

Unde nu se aplică regulamentul?

Prevederile recentului regulament nu se vor aplica pentru soluţionarea disputelor contractuale pe piaţa angro şi cu amănuntul ce survin între participanţii la piaţa de energie, a neînţelegerilor precontractuale în sectorul energiei electrice şi în medierea conflictelor precontractuale în sectorul gaze naturale.

Sub incidenţa regulamentului nu se află, potrivit ultimelor ştiri juridice, nici soluţionarea problemelor la care nu se referă legislaţia din domeniul energiei, a divergenţelor referitoare la accesul la reţele şi nici rezolvarea unor aspecte ce nu intră în competenţa ANRE.

 

Cererea de soluţionare

Plângerile vor fi soluţionate printr-o decizie a autorităţii în decursul a 60 de zile de la data înregistrării. Dacă e necesar, există posibilitatea prelungirii termenului de soluţionare cu încă 60 de zile. Dacă nici după aceste 120 de zile nu s-a rezolvat solicitarea, se mai poate efectua o prelungire de 60 de zile… doar cu încuviinţarea solicitantului!

E posibil ca, pe durata procesului de soluţionare, să mai survină şi alte neînţelegeri cu acelaşi obiect, între cele două părţi. Dacă autoritatea competentă apreciază că-i posibil, soluţionarea nou-apărutelor divergenţe va fi inclusă în procedura în curs de desfăşurare. De nu, va fi demarată o altă procedură!

Pe lângă plângerea transmisă ANRE de către solicitant, trebuie să fie prezentate, conform noilor ştiri juridice, şi documentele de unde reiese temeiul legal pe care se bazează pretenţiile şi situaţia de fapt, corespondenţa dintre cele două părţi şi alte documente necesare.

Plângerea a fost înregistrată? Urmează ca autoritatea să efectueze o analiză preliminară a documentelor transmise. Poate fi constatată necesitatea completării lor, lucru care va fi adus la cunoştinţa celor implicaţi.

Apoi, ANRE va cere punctele de vedere ale operatorilor din domeniul energiei şi, la nevoie, informaţii suplimentare. Părţile vor fi convocate, spre a-şi prezenta părerile. Pot fi cerute informaţii şi de la alte entităţi – operatori economici, autorităţi, instituţii. Se pot întreprinde acţiuni de control. Toate acestea se finalizează prin stabilirea unei soluţii şi înştiinţarea părţilor cu privire la decizia luată.

 

Procedura. Cum decurge?

Dacă li s-au cerut informaţii şi documente în plus, părţile trebuie să le furnizeze în 12 zile de la data la care au primit solicitarea din partea ANRE-ului. Dacă părţile nu transmit actele şi informaţiile solicitate sau le furnizează doar parţial, autoritatea competentă se va folosi exclusiv de ceea ce deţine.

Pentru audiere, părţile vor fi convocate cu minimum 5 zile înaintea datei fixate. Ele pot recurge la reprezentanţi legali sau la împuterniciţi. Fiecare parte are dreptul de a cere ca audierea să se efectueze în absenţa sa. Absenţa (anunţată) a unei părţi nu va stânjeni soluţionarea cauzei. Solicitarea ca audierea să aibă loc în lipsă va fi efectuată în scris, cu minimum 2 zile înaintea datei fixate pentru întrevedere.

Părţile n-au binevoit să se prezinte la audiere (deşi au fost convocate)? Nu s-au ostenit nici să solicite soluţionarea în lipsă? ANRE-ul va suspenda procedura de soluţionare, printr-o încheiere de suspendare, care va fi comunicată în decursul a 7 zile.

De vor trece 30 de zile de la momentul suspendării, în care oricare dintre părţi nu cere desfăşurarea audierilor în absenţa sa (pe baza cererii şi documentaţiei depuse), autoritatea va respinge cererea de rezolvare a plângerii efectuate contra operatorului din domeniul energiei.

La audiere, părţile îşi vor exprima punctele de vedere în mod clar, argumentat. Trebuie să se aştepte şi la întrebări. Ca să aibă succes, vor veni cu lecţiile bine făcute! La nevoie, poate fi stabilită o nouă audiere, la 10 zile după prima. Dacă sunt cerute noi documente, le vor furniza în cel mult 7 zile de la solicitare.

Dacă situaţia a fost analizată îndeajuns, urmează ca ANRE să stabilească soluţia. Decizia emisă e obligatorie şi se comunică părţilor. Nu se vor admite noi solicitări având acelaşi obiect.

 

Împăcare, dulce împăcare…

Solicitantul trebuie să ştie că-şi poate retrage plângerea oricând, pe parcursul procedurii, atâta vreme cât încă nu s-a emis decizia de soluţionare. Câtă vreme decizia n-a fost emisă, conflictul cu operatorul poate fi rezolvat şi pe cale amiabilă, caz în care acordul (scris, datat, iscălit) trebuie adus la cunoştinţa autorităţii, în maximum 3 zile de la încheiere.

Atenţie! Dacă părţile s-au pus de acord ori dacă plângerea a fost retrasă, nu mai poate fi solicitată rezolvarea aceluiaşi diferend la ANRE. Împăcarea e mai dulce ca mierea, nimic de zis… Dar graba strică treaba. Pacea pripită, dezavantajoasă pentru una dintre părţi, va deschide drumul unui alt conflict, care se va rezolva, probabil, în instanţă!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.