Atunci când ieși la pensie îți dorești ca munca ta de o viață să fie răsplătită pe măsură și să ți se ia în considerare toate perioadele în care ai lucrat. Sunt domenii cu un anumit specific în care există excepții de la regulă.

Astfel, a fost necesară sesizarea ÎCCJ pentru a stabili dacă perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică, astfel cum era reglementată prin Decretul nr. 198/1953 privind reorganizarea Școlii Militare de Muzică, se asimilează sau nu stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv constituie sau nu vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională.

Caz practic

În 2016 contestatorul a solicitat instanței să oblige casa de pensii să îi revizuiască pensia prin luarea în calcul a perioadei 1973-1976 cât a fost elev al Școlii Militare de Muzică. Instanța a respins acțiunea, a arătat că i s-a luat în calcul perioada septembrie 1976-septembrie 1978 cât a urmat cursurile școlii de formare a subofițerilor.

Școala Militară de Muzică a fost organizată prin Decretul nr. 198/1953 în 3 cicluri de învățământ: ciclul de învățământ profesional de muzică militară cu durata de 3 ani, ciclul de formare a subofițerilor de muzică militară cu durata de 2 ani, ciclul de formare a ofițerilor dirijori cu durata de 3 ani. Decretul nr. 198/1953 a prevăzut modalitatea de recrutare pentru ciclul profesional, adică studii de cel puțin 7 clase, vârsta de cel puțin 15 ani și cel mult 17 ani. În urma acestei reorganizări, Școala Militară de Muzică a fost scoasă din rețeaua ministerului de resort, astfel că școala profesională cu durata de 3 ani nu mai era echivalentă nici măcar cu clasele a IX-a și a X-a de liceu.

În cazul de față , contestatorul avea doar vârsta de 15 ani la nivelul anului 1973, vârstă la care putea urma doar cursuri liceale sau corespondente acestui nivel, respectiv școală profesională, studii care, potrivit legii, au fost excluse de legiuitor de la valorificare la calculul drepturilor de pensie.

Nemulțumit contestatorul a declarat apel motivat de faptul că perioada în care a fost elev al unei școli militare, cu excepția liceului militar, constituie stagiu de cotizare, fiind exclusă de la valorificare ca stagiu de cotizare asimilat doar perioada liceului militar. Legea impune, ca singură condiție, ca asiguratul să fi fost elev al unei școli militare, fără a face distincție între natura cursurilor desfășurate la acea școală militară, respectiv între ciclurile de învățământ în care este organizată școala militară, în speță, Școala Militară de Muzică, iar nu o școală profesional. În cadrul apelului a fost sesizată ÎCCJ pentru clarificarea aspectului precizat mai sus.

Care au fost opiniile instanțelor de judecată?

Unele instanțe au apreciat că perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional în cadrul Școlii Militare de Muzică, absolvit după gimnaziu, nu se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, deci nu constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională.  Intenția legiuitorului a fost de a include în categoria perioadelor asimilate doar acele perioade în care asiguratul a urmat o școală militară de nivel superior studiilor liceale, în condițiile în care acestea din urmă au fost excluse.

Alte instanțe de judecată au fost de părere că în astfel de cazuri trebuie interpretate în sensul că perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional în cadrul Școlii Militare de Muzică, absolvit după gimnaziu, se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, fiind o școală militară.

Ce a decis ÎCCJ?

 ÎCCJ a pronunțat Decizia 74/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial 939 din 28 noiembrie 2017. Știrile juridice prevăd că una dintre condițiile pentru a te înscrie într-o instituție militară de învățământ care asigura o pregătire militară finalizată cu acordarea calității de cadru militar și a unui grad corespunzător acestei pregătiri era împlinirea vârstei de 18 ani, școlile militare fiind destinate formării de ofițeri, maiștri militari și subofițeri.

Analizând textele de lege, ÎCCJ apreciază că ciclul profesional de muzică militară era corespondentul unei școli profesionale care putea fi urmată după ciclul gimnazial. Formal, acest ciclu școlar este inclus într-o unitate de învățământ ce purta denumirea de Școală Militară de Muzică, fapt ce nu poate fi calificat ca formă de învățământ militar în sensul legii, nici echivalentă liceului militar, dar nici echivalentă unei școli militare.

ÎCCJ a stabilit că pentru a stabili care este stagiul de cotizare se verifică dacă a fost urmată o școală militară. Analizând legislația ÎCCJ apreciază că perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică, astfel cum era reglementată prin Decretul nr. 198/1953 privind reorganizarea Școlii Militare de Muzică, nu se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv nu constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională.

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.