După zeci de ani de muncă, pensionarea este percepută, frecvent, ca momentul de început al unei vieți mai liniștite, cu mai puține griji. Pentru ca viața pensionarului să fie cu adevărat lipsită de griji, o primă condiție este ca pensia să fie… de lux. Cum pensiile de lux nu-s pentru tot românul, pensionarul obișnuit a devenit un abil vânător de știri juridice legate de mărirea pensiilor. Nu puțini sunt pensionarii care se adresează instanțelor, deoarece se consideră nedreptățiți – cu sau fără temei.

O persoană a formulat o cerere de recalculare a drepturilor de pensie stabilite, prin aplicarea indicelui de corecție acordat conform prevederilor Legii 263/2010, art. 170. Totuși, casa județeană de pensii i-a respins cererea de recalculare, considerând că nu poate beneficia de acordarea indicelui de corecție, pe motivul că respectiva persoană a fost înscrisă inițial la pensie începând cu 14.01.2010, în vreme ce indicele de corecție se acordă persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au stabilit la un moment ulterior, adică după data intrării în vigoare a Legii 263/2010.

În instanță, persoana în cauză a susținut că, raportat la situația concretă, opinia casei de pensii a fost greșită, ținând seama de faptul că decizia inițială n-a produs niciodată consecințe juridice, nefiind pusă în plată, dat fiind că în cazul său a avut loc continuarea raporturilor de muncă.

 

Aplicarea indicelui de corecție, la pensionarea pentru limită de vârstă

În „Monitorul Oficial” 953/2017 a fost publicată Decizia ICCJ 71/2017, emisă pentru lămurirea unei chestiuni de drept. Chestiunea de drept care a trebuit dezlegată a fost următoarea: dacă la momentul emiterii deciziei de pensie pentru limită de vârstă va fi aplicat indicele de corecție conform art. 170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în contextul emiterii unei decizii de pensionare anticipată conform Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, decizia nefiind pusă în plată nicicând.

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a arătat, prin al său articol 170, că:

– în cazul persoanelor înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, la punctajul mediu anual se aplică un indice de corecție, socotit ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe 2011.

– cu începere din 2013, câștigul salarial mediu brut realizat este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de către INS.

– indicele de corecție va fi aplicat doar o dată, la înscrierea inițială la pensie iar dacă indicele de corecție rezultat în urma aplicării prevederilor de mai sus va fi mai mic decât cel precedent calculat, are să fie păstrat cel din urmă.

ICCJ a fost sesizată de către Curtea de Apel Alba Iulia în aprilie 2017, pentru a fi pronunțată o hotărâre prealabilă, legată de aplicarea indicelui de corecție, la momentul emiterii deciziei de pensie pentru limită de vârstă.

ICCJ a scos în evidență faptul că data înscrierii inițiale la pensie e aceea ce reiese din prima decizie de pensionare anticipată. Plata pensiei anticipate se suspendă în intervalele de timp în care asiguratul se află în una dintre circumstanțele anume prevăzute de către lege. Totodată, atunci când persoana împlinește etatea de pensionare pentru limită de vârstă, pensia anticipată se va preschimba în pensie pentru limită de vârstă, cu adăugarea perioadelor asimilate, dar și a unor eventuale stagii de cotizare din perioada de anticipare.

Cu alte cuvinte, o recalculare a cuantumului pensiei anticipate prin adăugarea unor alte stagii de cotizare survenite după momentul pensionării anticipate nu determină apariția unui alt drept inițial la pensie. Aceasta va conduce doar la recalcularea cuantumului pensiei, fiind consecința trecerii dintr-o categorie de pensie într-o alta.

 

Ce s-a stabilit la ICCJ?

Admițând sesizarea referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile, ICCJ a constatat că, în interpretarea și aplicarea art. 170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, indicele de corecție va fi aplicat cetățenilor al căror drept inițial la pensie a apărut ulterior intrării în vigoare a acestui act normativ, așa cum reiese din conținutul Deciziei 71/2017, recent publicată în „Monitorul Oficial”.

Prevederile art. 170 din Legea 263/2010 n-au intrat în vigoare simultan cu celelalte dispoziții ale acestei legi, la data de 1 ianuarie 2011. Intrarea în vigoare a prevederilor examinate de către ICCJ (art. 170 al Legii 263/2010) a survenit la 1 ianuarie 2013.

Legea nr. 263/2010 arată (la art. 64, alin. 1) că, la momentul satisfacerii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se va preschimba în pensie pentru limită de vârstă și va fi recalculată prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în intervalul de suspendare a plății pensiei anticipate.

ICCJ a arătat, după cum s-a văzut mai sus, că situațiile în care dreptul inițial la pensie a luat naștere mai înainte de intrarea în vigoare a prevederilor art. 170 din Legea 263/2010, nu e aplicabil indicele de corecție, fiind lipsită de relevanță nepunerea în plată a deciziei de pensionare, sub aspectul stabilirii datei la care s-a născut dreptul inițial la pensie, deoarece a survenit numai o suspendare a efectelor deciziei de pensionare, referitoare la achitarea drepturilor bănești. Persoanei contestatare nu i s-a întocmit vreo altă decizie de pensionare pentru limită de vârstă, care să fi înlocuit decizia de pensionare anticipată. Chestiunea de drept a fost lămurită.

Există un vechi îndemn, care sună cam așa: bate și ți se va deschide, cere și ți se va da. E reconfortant să se deschidă ușa la care bați stăruitor și să ți se ofere lămuriri amănunțite, atunci când le ceri. Dar nu și suficient… Bine ar fi ca din lămuririle primite să rezulte că te afli pe drumul cel potrivit, că nu te afli în eroare. Ideal ar fi ca toată lumea să fie lămurită din start asupra traseului bun de urmat!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.