Una dintre principalele modificări care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018 viza pensiile de serviciu la care au dreptul anumite categorii de români (militarii, deputații, senatorii etc.). Pensia este un drept pe care îl primesc românii care au contribuit de-a lungul vieții la sistemul asigurărilor sociale. Cei care primeau pensia de serviciu o puteau cumula cu pensia primită de la stat, astfel încât se ajunsese ca anumiți români să primească două pensii (de la stat și de serviciu).

Prin OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale publicată în Monitorul Oficial 1010 din 20 decembrie 2017 s-a decis că pensia de serviciu nu mai poate fi cumulată cu cea de la stat, beneficiarul fiind obligat să aleagă pe care dorește să o primească. Doar că prin OUG 116/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial 1043 din 29 decembrie 2017 s-a decis să se abroge această prevedere înainte de aplicarea ei. Modificările și completările aduse de OUG 103/2017 se vor aplica de la 1 ianuarie 2018.

Românii se pot asigura în sistemul public de pensii

Știrile juridice prevăd că orice român se poate asigura în sistemul public de pensii urmând să încheie un contract de asigurare socială, fie pentru a obține pensie pentru limită de vârstă, fie pentru a-și completa pensia de care ar beneficia.

Noutățile legislative prevăd că neplata contribuției de asigurări sociale timp de 6 luni consecutive, duce la rezilierea contractului de asigurare socială din inițiativa casei de pensii. Cel în cauză poate modifica venitul asigurat înscris în contract urmând să încheie un act adițional la contractul de asigurare socială.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se calculează contribuția de asigurări sociale se modifică, din inițiativa asiguratorului, sau a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Cei care încheie contractul de asigurare socială datorează cota de contribuție de la data încheierii acestuia. Plata contribuției de asigurări sociale se poate achita lunar de către cei asigurați sau de altă persoană în numele lor  până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata sau se poate achita anticipat pentru cel mult 12 luni. Plata cu întârziere a contribuției de asigurări sociale generează obligația de plată a unor dobânzi și penalități de întârziere.

Stagiu de cotizare

Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, adică pentru perioadele realizate în condiții speciale și condiții deosebite de muncă.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite sau în condiții speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiții normale, câte 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă și câte 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă.

Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective  cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii.

Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate când a beneficiat de pensie de invaliditate,  a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă, a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat, a fost elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar.

Contribuția de asigurări sociale

Această contribuție datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația achitării acesteia, se plătește lunar de angajator. Contribuția la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuția de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.

Până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declarația nominală de asigurare, lunar, CNPP transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează. Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declarația nominală de asigurare, CNPP virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuțiile datorate acestor fonduri.

La loc comanda!

În afara abrogării prevederii cu privire la posibilitatea alegerii unei singure pensii, legiuitorul a decis că ar fi bine să mai abroge și prevederea cu privire la pensia de invaliditate care se cuvine persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.

Astfel, s-a abrogat prevederea conform căreia cei de mai sus ar putea primi pensia de invaliditate dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei încadrării în grad de invaliditate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.