Ministerul Sănătății a informat că a aprobat, printr-o hotărâre, modificarea și completarea HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, potrivit unui comunicat.

Astfel, lista medicamentelor acordate compensat și gratuit a fost suplimentată cu 19 medicamente.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.